wpe2.jpg (1037 bytes)   

Ur Görel Kristina Näslunds ÄPPELBOKEN saxar jag följande:

...Det var ett äpple som Eva räckte Adam att äta. Det vet vi alla. Kunskapens träd, som växte mitt i lustgården, var ett äppelträd och ormen lockade de första människorna att äta av dess frukt.

Men hur vet vi detta? Ingenstans i berättelsen om syndafallet talas det om äpplen. Varken det hebreiska originalet, de första latinska översättningarna eller Luther översättning av Gamla Testamentet anger vad det var för slags frukt som mognade på Kunskapens träd.
  I Illustrerad Familjebibel från 1895 står det i 2:a Mosebok, 3:6:

Och qvinnan såg, att träder var godt att äta af, och att det var lust för ögonen, och att det var ett kosteligt träd, emedan det gaf förstånd; och hon tog af frukten och åt, och gaf desslikes åt sin man med sig, och han åt.

Vi vet hur det gick. Adam och Eva förvisades ur paradiset av en vredgad Gud. Men varför tror vi att det just var ett äpple som ledde till deras fall?
    Saken är klar. Äpplet med sitt vackra, blanka skal och sin perfekta, lockande form är den mest frestande av alla frukter. Ja äpplet är prototypen för frukt: det är frukten framför andra frukter. Därför är det naturligt att tänka på kunskapens frukt som ett äpple.

  Det finns en annan förklaring som presenterats av professor Karl Heisig. Den grekiska mytologien influerade de första kristna, så att paradiset kom att sammanblandas med Hesperidernas trädgårdar, där man skördade gyllene äpplen. På så sätt blev kunskapens frukt ett äpple........

E'ris, i den grekiska myten tvedräktens gudinna, syster till krigsguden Ares. Då de andra gudarna ställde till gästabud men inte bjöd in henne, kastade hon in ett guldäpple, erisäpplet, bland dem. Äpplet bar påskriften "Till den skönaste". Tvisten om detta "stridsäpple" gav indirekt upphov till trojanska kriget.

hesperi'derna, i den grekiska mytologin nymfer, döttrar till jätten Atlas. I yttersta västern vaktade de i gudarnas trädgård de gyllene äpplena som Herakles hämtade (ett av hans tolv stordåd).

Från Görel Kristina Näslunds webbsajt citerar jag bland annat .... "Tag rivet äpple mot diarré, rådde greken Dioskorides på 700-talet. Mogna äpplen är bra mot trög mage, skrev den engelska läkaren Nicholas Culpeper i sin läkarbok utgiven 1669. Den ansedde doktorn menade att äpplen även kunde användas för att bota astma, tbc, urinbesvär, inflammerade ögon och magsjukdomar."

Kan du någon mera om detta ämne  är jag tacksam om du ville  tala om detta för mig, gärna på  e-post. ett mail e-post-meddelande till  

    Tack på förhand


Uppdaterad den 6 juni år 2015

 

i