wpe2.jpg (1037 bytes)

Karta över den södra odlingszonen för fruktodling i Sverige

zoner.jpg (38497 bytes)

Enligt Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta är Sverige indelat i åtta odlingszoner. Zon I finns i landets mildaste delar och zon VIII i de kärvaste regionerna. Ju högre zontal som angivs på en växt, desto härdigare anses den alltså vara.
<