body>
Door-Keepers Hot Gem Silverdrop "Silva" Född 2004-12-19, mm .............