before restaurationafter restauration

Här visas ett exempel på hur man i det digitala mörkrummet kan laga ett trasigt och av tidens tand gulnat fotografi

back home