Med. Dr. Reinhold Middendorf
N. N.
Handelsman Johan Christian Middendorf
(1710-1775)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn:

Clara Maria Cuur

Handelsmannen Johan Christian Middendorf
  • Född: 20 november 1711 i Tyska församlingen, Karlskrona kommun, Blekinge län, Sweden: Källa: Födelseboken Tyska församlingen
  • Äktenskap: Clara Maria Cuur
  • Död: 4 Januari 1775 i Tyska församlingen, Karlskrona kommun, Blekinge län, Sweden i en ålder av 65 år
    Källa: Dödsboken Tyska församlingen
bild

Citat från Östra Rödeby 25 (Ekegården) Rödeby socken (http://www.genealogi.se/blekinge/rodeby/html/ostrarodeby25.htm)

.......Uppå begäran har jag undfått kontant penninglån av talmannen ädel och högaktade herr Olof Håkansson i Lösen en summa 7197 daler smt, vilka jag försäkrar skola vid anfordran efter tre månaders förut gjord uppsägelse riktigt bliva betalda, samt ränta vart halvår kommer likmätigt 6 % om året att betalas och till säkerhet mitt ägande skattehemman Ekegården Rödeby 25 i Rödeby socken
Lösen den 8 september 1762
Johan Middendorff och Clara M Cuur
..................

.............Jag Johan Christian Middendorff gör härmed kunnigt och veterligt för allom dem som detta mitt dyra köpe- och salubrev förekommer att se får och läsa. Det jag med välbetänkt mod hava försålt och upplåtit som jag ock ikraft av härav upplåter och försäljer till drängen beskedlige Anders Svensson i Fridlevstad mitt ägande och åboende 5/12 skattehemman Ekegården beläget i Rödeby socken att nu genast tillträda emot en överenskommen köpesumma 5800 daler smt dem Anders Svensson betalar till talmannen högaktad herr Olof Håkansson i Lösen, som uti denna egendomen äger en nyligen intecknad fordran.
Utom vilken köpesumma han erlägger två tunnor råg samt såsom ? till mig giva 4 tunnor korn. - - - - -
Ekegården den 13 augusti 1767
Johan C Middendorff, säljare
Anders Svensson, köpare
...............
Åren 1762 till 1767 borde alltså Johan Christian Middendorf Middendorf ha bott i Rödeby 25 med hustru och två små söner Johan och Hindrick
1769 är familjen borta och i Rödeby 25 finns bara bönder inget fint folk från Karlskrona.Johan gifte sig med Clara Maria Cuur, dotter till Christofer Cuur och Chatarina Radou. (Clara Maria Cuur föddes den 7 April 1733 och dog under 1793.)

Johan Christian Middendorf är Åsa Lagers 7:e generations ana på hennes mors sida, dvs hennes mormors, mormors, morfars,far.( Her 5th Great Grandfather)


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 19 Maj 2006 med Legacy 5.0 från Millennia och uppdaterades den 23 maj år 2013