pil
Asessor Vid Svea Hovrätt Erik Månsson dy Ulfsparre af Broxvikgrön pil
(1581-1633)
Margareta Flemming
(-1650)
Kapten Henrik Persson Månesköld Av Norge
(-)
Märta Lillie af Ökna
(-)
Överste och chef för artilleriet i Kalmar Måns Eriksson Ulfsparregrön pil
(1609-1659)
Elisabeth Månesköld Av Norge
(-1686)
Kapten Erik Ulfsparre af Broxvik
(1652-1719)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn:

Anna Soop

Kapten Erik Ulfsparre af Broxvik
  • Född: 1652
  • Äktsk/Relation: Anna Soop den 16 Juli 1673
  • Död: 15 April 1719, Henriksholm, Ånimskogs, Åmåls kommun, Älvsborgs län dödde den ädle och välborne Erik Ulfsparre Månsson vid 67 års ålder
  • Begravdes: 14 juni (Ånimskog C:1 sid 1719.)
bild

Erik (son av Måns) till fäderneegendomarna Källunda, Hängelö och Henriksholm ( som han köpte 1688 av halvbroderna friherrenGöran Ulfsparre) samt Hammar i Väse sn, (Värmland) och Hästalla i Skallmeja sn (Skaraborg), vilken han erhöll genom sitt gifte, ävensom Nygård i Tunhems sn ( Ålvsbirg). Han gifte sig den 6 juli år 1673 med Anna Soop, dotter till landshövdingen i Österbottens norra prosteri eller Uleåborgs län (1644 -1648) Erik Soop och Elisabet Catharina von der Lühe, i dennas 2:a gifte. (Anna Soop föddes under 1651 och dog under 1720.)
Källa: Elgenstierna, Gustaf: Den introducerade svenska adelns ättartavlor . Ulfsparre af Broxvik , Tab 18

Erik Ulfsparre dog 15 April 1719 på Hendriksholm: Kallas gammalt säteri 1681. Hette Öna intill 1645, då det fick namnet Hendriksholm. Inlöstes af Knut Lilje, som hade egendomen i pant utaf Göran Ulfsson 1624. 1628 var Henrik Pedersson Måneskiöld egare och ännu 1664. 1687 egdes Öna af Göran Ulfsparre, som 1688 sålde det till sin halfbroder Erik Ulfsparre och dess fru Anna Soop. Herrar Linroth, som egde Hängele, hade äfven detta säteri. Derefter riksrådet Löwenhjelm, som 1756 lemnade Hendriksholm på arrende till ofvannämnde And. Wennersten för 160 daler silfvermynt, enligt dennes efterlemnade lefnadsanteckningar. Brukspatron C. Thorsson sålde Hendriksholm 1778 till Dals bergssocietet. Köptes 1792 af brukspatronen Krist. Sahlin; dess måg, brukspatronen Gustaf Wohlfart, gift med Augusta Sahlin, blef sedermera egare.

Hendriksholm har under hedendomen äfven varit bebodd. Uppgräfna flintknifvar, mejslar af flinta m. m. vittna derom. Läget synnerligen vackert. Ön i sjön Ånimen (Odnem i medeltiden), som utgör detta säteris grund, är vid pass 3/8 mil lång, försedd med löfskog och någon barrskog. Genom vådeld förstördes åbyggnaden 1815 den 15 Dec. och uppfördes ånyo 1816 af Wohlfart, som äfven 1830 förenade ön med fasta landet genom en 560 alnar lång bro, dels på kar, dels med flottbrygga.

Källa. Tössbo härad
.

Erik Ulfsparre är min, Lars Ekdahls, 9:e generations ana på min fars sida. Min farmors,mormors,farfars,farfars,far


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 19 Maj 2006 med Legacy 5.0 från Millennia och modifierades av LTools 19 april år 2010

Copyright Lars Ekdahl © 2004-