pil pil
Arend Bengtsson Ulv
(-Före 1477)
Riddaren och riksrådet David Bengtsson (Oxenstierna)
(Ung 1430-Ung 1470)
Birgitta Sture (Gustavsdotter)
(Ung 1440-1472)
Väpnaren och Riksrådet Bengt Arendsson (Ulv)
(-)
Kristina Davidsdotter (Oxenstierna)grön pil
(-Efter 1508)
Märta Bengtsdotter (Ulv)
(-1527)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn::
1. Trotte Månsson (Ekaätten)

2. Riddaren och riksrådet Åke Jöransson Tott

Märta Bengtsdotter (Ulv)
  • Äktenskap (1): Trotte Månsson (Ekaätten) under 1510
  • Äktenskap (2): Riddaren och riksrådet Åke Jöransson Tott under 1513
  • Död: 1527
  • Begravd: Lillkyrka kyrka. Lillkyrka kyrka är en kyrkobyggnad i Lillkyrka, Lillkyrka socken, Lillkyrka församling och Åkerbo härad i Östergötland. Den ligger 2 mil nordost om Linköping, 4 km norr om Gistad och tillhör Linköpings stift.
bild

Märta gifte sig med Trotte Månsson (Ekaätten) under 1510. (Trotte Månsson (Ekaätten9 dog den 20 Mars 1512.)

bild

Märta gifte sig därefter med Riddaren och riksrådet Åke Jöransson Tott, son till Jöran Tott (Åkesson) och Bengta (Simonsdotter) Körning, under 1513. (Riddaren och riksrådet Åke Jöransson Tott dog den 28 November 1520 i Stockholm.)
Anm:"... Märta Bengtsdotter tillhörde gräddan av det dåtida svenska samhället"

Johan Hadorph, den gamle fornforskaren som lär vara den förste som verkställde en arkeologisk utgrävning i Sverige, gjorde på 1680-talet anteckningar om ett par gamla gravstenar i Lillkyrka kyrka i Uppland. Anteckningarna finns numera i Kungliga Biblioteket (Ff 10) och enligt dessa lydde de båda inskriptionerna så här:
Hær ligger begrafwen welbördig Quinna Fru Mærete Bengtstzdotter på Eke, Hr Trotte Månsson heet hennes förste man, medh honom en son Herman, Trotte son, den andre hennes man he Åke Jörenson medh honom 6 barn i alles theres dage. Gud alzmäktig beware och benade AQ 1552.

Hic sepultus est uenerabilis vir dnus Olaus Johannis qui obijt anno dni mdxi idus septemb

Den sistnämnda inskriptionen kan översättas: Här ligger begraven/eg."dold"/ den ärbare mannen Olavus Johannesson, som dog anno domini 1511 den 13 september

Den första gravstenen är lagd över Märta Bengtsdotter (Ulv) som dog 1527 och som tillhörde gräddan av det dåtida svenka samhället. Hon och hennes båda män finns med i det länge bebådade tredje häftet av Äldre svenska frälsesläkter som utkom nyligen. Där framgår att Märta Bengtsdotter var dotter till riksrådet Bengt Arendsson (Ulv) ock Kristina Davidsdotter (Oxenstierna. Hon gifte sig första gången med 1510 med riddaren och riksrådet Trotte Månsson (Ekaätten) som dog den 20 mars 1512. Makarna hade en son, Måns Trottesson, som drunknade 1524 eller 1525

Som ung änka gifte sig Märta 1513 om sig med riddaren och riksrådet Åke Jöransson (Tott), vars öde beseglades den 28 november 1520 då han avrättades i efterdyningarna till Stockholms blodbad. I äldre svenska frälsesläkter nämns fyra ban, Kristina, Bengta, Anna och Jöran.

Uppgifterna om att Märta Bengtsdotter avled 1527 är hämtade från Elsa Nordströms uppsats om Ekaätten i Personhistorisk tidskrift 1941-42....
Källa: Sveriges släktforskningsförbund. Årsbok 1990 sid. 138-139

Märta Bengtsdotter (Ulv) kan vara min, Lars Ekdahls, 14:e generations ana på min fars sida.(Min farmors, mormors,farfars, farfars,farfars, farmors, morfar.) Kanske för vi talar om medeltiden. Det medeltida källmaterial som bevarats in i vår tid ger tyvärr inte alltid en heltäckande bild. Det är tunt, skört och många gånger mycket ofullständigt. Många medeltida handlingar har också förstörts genom olyckor, vådliga händelser eller oaktsamhet.. Dock finns för Märta Bengtsdotter en del tillförlitliga källanvisningar typ den här ovan samt Sveriges släktforskningsförbund, Årsbok 1990 sid. 138-139


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades den 6 oktober år 2006 och modifierades av LTools 19 april år 2010      Copyright Lars Ekdahl © 2004-