pil
Riddaren och Riksrådet Kristiern Nilsson (Vasa)grön pil
(Ung 1365-1442)
Margareta Johansdotter (Molteke)
(Ung 1370-1413)
Riddaren och riksrådet Bengt Jönsson Oxenstierna
(-Efter 1448)
Kristina Kristerdotter (Vasa)grön pil
(Ung 1396-Före 1436)
Riddaren och riksrådet David Bengtsson (Oxenstierna)
(Ung 1430-Ung 1470)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn::
Birgitta Sture (Gustavsdotter)

Riddaren och riksrådet David Bengtsson (Oxenstierna)
  • Född: Ung 1430
  • Äktenskap: Birgitta Sture (Gustavsdotter)
  • Död: Ung 1470 i en ålder av ca. 40 år Källa:
    Lars-Olof Larsson - Kalmarunionens tid
bild

David Bengtsson (c 1430-1470) i Ekolsund och Ryssjö (Österunda socken, lämningar efter en medeltidsborg), nämnd som omyndig 25/4 1448 (vid arvsskiftet efter morfadern Kristiern Nilsson Vasa), riddare troligen vid kung Karls kröning sommaren 1448, gifte sig förmodligen 1452 (omnämns som trolovad i Sigge Ulfsson (sparre):s odaterade testamente, utfärdat med stor sannolikhet senhösten 1451) då han fick 'wan hest nest then betzsta', häradshövding i Norunda 1456, fick som huvudgård i arvskiftet efter svågern Algot Gustafsson 1458 Björnö (Åby sn, S Möre hd), riksråd 1457, slottsloven på Almarestäket 1464 jämte sin broder Kristiern, slottet dock intaget s.å. av Kristiern I, förklarad som förrädare av konungen samma år, ingick slutligen förlikning 18/10 1466 jämte sina bröder med de övriga rådsmedlemmarna.

Stödde Erik Karlsson (Vasa):s uppror september 1469, de vann slaget vid 13/1 1470 vid Knutby kyrka mot kung Karls folk (ledde av Klas Olofsson) men blev besegrade vid Uppbo vid Skedvi (Dalarna) av Sten Sture och Hans Åkesson Tott någon vecka senare. David och brodern Kristiern blev gripna av Arvid Trolle i Nyköping, där David dog i fängelse, förmodligen någon gång i februari. David tycks dock ha spelat en biroll i dessa händelser och omnämns enbart sporadiskt. Begravd i Uppsala domkyrka tillsammans med brodern Jöns, Davids hjälm synes ha hängt i domkyrkan ännu på Peringskiölds tid 'i Hög-Choret på norre pelaren gint emot grafwen'. 1452?
Källa: PDF via nätet. Oxenstiernas släktkrönika

David gifte sig med Birgitta Sture (Gustavsdotter). (Birgitta Sture (Gustavsdotter) föddes ungefär 1440 och dog under 1472 i Rydboholm, Östra Ryd, Uppland.)

David Bengtsson (Oxenstierna) kan vara min, Lars Ekdahls, 16:e generations ana på min fars sida. Ändå lite tveksamt då en hel del anor är hämtade från internet med inga eller tveksamma källanvisningar. Men vem vet?

Copyright Lars Ekdahl © 2004-

Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades den 16 september år 2005 och modifierades av LTools 20 april år 2010