Finn Hareksson
(-)
Kung Inge Stenkilsson "den Äldre" AV SVERIGE Ingesdotter AV SVERIGE
(-)
Helena Ynglingaätten (Yngre Gren) ( - )
(1060-1140)
Håkan Finnsson
(Ung 1073-)
Drottning av Norge Margareta "Fredkulla" Ingesdotter AV SVERIGE
(-Ung 1135)

Ulfhild Håkansdotter (Skalgaätten)
(1095-1148)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn::
Kung Sverker "den Äldre" (Sverkerska ätten) AV SVERIGE

Ulfhild (eller Alfhild) Håkansdotter (Skalgaätten)
  • Född: 1095, Norge
  • Äktenskap: Kung Sverker "den Äldre" (Sverkerska ätten) AV SVERIGE
  • Död: 1148 i en ålder av 53 år
bild

Ulvhild, drottning i Sverige (1100-talets förra hälft) av norsk börd och föddes ca 1095 som dotter till den norske ländermannen och t.f. jarlen Håkon Finnsson (av Finn Skjalges ätt). Hon var drottning i Sverige under 1100-talets första hälft.

År 1116 gifte hon sig med svenska kungen Inge den yngre. År 1118 sägs hon ha lurat Inge att mörda hans samregent och äldre bror kung Filip. År 1125 blev Inge förgiftad med en ond dryck i Vreta, och bakom mordet stod sannolikt hustrun Ulvhild och stormannen Sverker Kolsson, som kan ha varit drottningens älskare

Ulvhild gifte hon om sig 1130 med kung Niels Svendsson av Danmark. År 1132 lämnade hon kung Niels (som dog under outredda omständigheter kort där på, 1134) och ingick ett tredje gifte, nu med Sverker "den äldre". År 1135 blev hon mor till Karl Sverkersson, sedemera kung i Sverige.

Alvastra kloster sägs ha inrättats af Alfild Håkansdotter eller åtminstone gjordes anläggningen på hennes bekostnad.


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades den 8 maj år 2006