pil pil
Bengt Folkesson Snivels of Flanders
(Ca. 1108-)
Sigrid LAKMAN
(-)
Sune Sik Sverkersson
(Ung 1150-)
Kalundborg
(-)
Magnus Bengtsson Minnesskiöld till Bjälbo
(Ca. 1150-1208)
Ingrid Ylva Sunesdotter
(Ung 1175-1251)
Birger Jarl
Rekonstruktören Oscar Nilsson har gjutit liv i Jarlens ansikte inför utställningen på medeltidsmuseet 800 år efter Bergers födelse

Hertigen och Jarlen Birger Magnusson FOLKUNGE
(-1266)

 

Familjekopplingar
Föräldrar:
1. Magnus Bengtsson MINNESKIÖLD TILL BJÄLBO
2. Kung Karl Sverkersson Sijk

Makar/Makor/Barn::
1. Prinsessan Ingeborg Eriksdotter


2. Mechtild av Holstein

3. Okänd.

Jarlen Birger Magnusson
  • Född(1): troligen år 1210 i Bjälbo, Östergötland
  • Äktenskap (1): Prinsessan Ingeborg Eriksdotter
  • Äktenskap (2): Mechtild av Holstein
  • Äktenskap (3): Okänd
  • Död: 21 Oktober 1266, Hjälmbolund, Varnhem
  • Begravd: i Varnhems klosterkyrka
bild

Han grundade Stockholm och han valde att bli begravd i Varnhem, Västergötland. Han tillhörde den den mäktiga Bjälboätten som hade flera medlemmar med prestigefyllda befattningar i och kring kungamakten i Sverige. Hans grav öppnades 2002 för att försöka faställa att det verkligen var Birger Jarl, hans näst yngsta son samt hustrun Mechtild som ligger begravda tillsammans. DNA-testet visar tydligt att de tre peronerna i graven är två män och en kvinna. Sannolikheten att männen är far och son kan med 65% säkerhet slås fast.....
Källa: DN annons-bilaga samverkansprojektet Göta-Rike 2010-05-11

Birger Magnusson, död 1266, statsman, enligt traditionen av Folkungaätten, Sveriges styresman 1248-66 under svågern Erik Erikssons och sonen Valdemars kungatid.

Tronstrider mellan Sverkerska och Erikska ätterna försvagade kungamakten, och statsledningen låg helt i Birgers händer, särskilt sedan hans son Valdemar 1250 valts till kung. Ett uppror mot Birger och hans ätt slogs ned 1251.

Under Birgers regering skapades en stark central regeringsmakt i Sverige på bekostnad av de olika landskapens intressen. Birger utförde ett storartat lagstiftningsarbete; särskilt kända är de så kallade fridslagarna (bl. a. hemfrid och kvinnofrid). Dessa lagar utgjorde de första svenska rikslagarna. Birger hade kyrkans stöd sedan han förhandlat med påvens sändebud vid kyrkomötet i Skänninge 1248. Han företog ett korståg till Finland, där han anlade fästet Tavastehus.

Birgers utrikespolitik syftade till samförstånd inom Norden. Han försökte främja handelns utveckling bl a genom handelsavtal med Lübeck.

Birger Magnusson (populärt kallad Birger Jarl i våra dagar) anses också ha grundlagt Stockholm. År 1252 undertecknade han två så kallade skyddsbrev, som är daterade i Stockholm. Det är första gången stadens namn förekommer i ett dokument.Av denna anledning anses Stockholm ha fötts detta år. Någon stad grundade han inte, men han lät bygga en befästning på den nuvarande Helgeandsholmen för att säkra inloppet till Mälaren.

Birger hade sex barn med Ingeborg, bland dem två som blev kungar: Valdemar och Magnus (Ladulås). Han gifte 1261 om sig med Mechtild av Holstein.

Han ligger begravd i Varnhems klosterkyrka tillsammans med sin maka Mechtild och sonen Erik. Graven öppnades och restaurerades första gången 1922 och har åter öppnats 2002. En DNA-analys har utförts och bekräftar, att det är Birger Jarl, som ligger i graven.
Källa: historiska-personer.nu
Birger gifte sig med N.N ungefär 1235.

Citat.....Birger Jarls äktenskap med kungens syster underlättade för honom att metodiskt utmanövrera kungadynastin. Han lyckades få sin äldste son Valdermar vald till den barnlöse kungens efterträdare. Därmed var vägen öppnad för ätten folkungarna till maktinnehavet ,trots opposition från rivaliserande stormannaätter. När Birger Jarl gick ur tiden 1266, var hans ätt redan etablerad som regerande dynasti. Händelseförloppet kan ses som ett skolexempel på en form av maktkamp,där strävan efter personlig vinning går ihand med ambitionen att gagna riket och agera till dess bästa. Detta blev ett mönster,som skulle upprepas. En senare tids främste efterföljare hette Axel Oxenstierna........
Källa: Sveriges Adels Historia av Jan von Konow

Ny Rättsmedicinalverket analyserade 2007 prover från skeletten i den grav i Varnhems klosterkyrka som anses innehålla kvarlevorna av Birger jarl ,hans andra gemål Metchtild av Holstein och sonen från tidigare äktenskap, Erik Birgersson.
Med så gammalt DNA blir analysresultaten osäkra,men till minst 65% sannorlikhet kunde det bekräftas att det rör sig om far och son. År 2009 offentliggjordes att Birger Jarl hade Y-DNA-haplogruppen I1 och 2011 de tre begravdas mtDNA: Birger H,Mechtild U5b1 och Erik Z1a.
Överaskande i sammanhanget är Eriks mtDNA-haplogrupp, som är sällsynt i Europa.Härstammningslinjer finns idag särskilt bland ryssar och samer samt i Korea och norra Kina.Historiska källor ger att Eriks mormor Rikissa av Danmark (död 1220) var dottersdotters, dotterdotter till Adelheid av Mochental( Nära staden Ehingen i nuvarande tyska delstaten Baden-Württemberg (död 1125/27)Bortom henne förloras moderlinjen i historiens mörker.
Källa: Genvägar av Magnus Bäckmark och i sin tur Malmström,Helena, et al (2012),finding the founder of Stockholm - a kinship study based on Y-chromosomal, autosomal and mitochondrial DNA, Annals of Anatomy 194, 138-145

Birger Magnusson FOLKUNGE kan vara min, Lars Ekdahls, 22:a generations ana på min fars sida. ( Min ff mm mf ff ff ff ff fm ff mm ff ) och Lars Hanssons 20:e generations ana på hans fars sida. (Hans ff,mf,mf,fm,mf,ff,mf,fm,mf,ff. Om det nu verkligen är sant?)
Personer från medeltiden får nog ändå betraktas vara närmare sagornas värld än seriös släktforskning. Speciellt som en hel del av materialet från medeltiden för denna släktgren är hämtat från internet med osäkra källanvisningar. Det medeltida källmaterial som bevarats in i vår tid ger tyvärr inte alltid en heltäckande bild. Det är tunt, skört och många gånger mycket ofullständigt. Många medeltida handlingar har också förstörts genom olyckor, vådliga händelser eller oaktsamhet.

 
 
 

Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades den 27 september år 2005 och uppdaterad den 8 januari år 2015