Anders Johnssson
(1705-1765)
Börta Börjesdotter
(1697-1766)
Bonde/Farmer på Målöga Lars Eriksson
(Ung 1741-1801)
Anna Andersdotter
(Ung 1741-1795)
Bonden Olof Larsson
(1779-1847)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn:

Christina Hansdotter Frossberg

Bonden Olof Larsson
  • Född: 9 Juni 1779, På Malöga I St Lundby
    Anm: Fram till den 26 oktober 1865 var Stora Lundby moderförsamling i Stora Lundby, Skallsjö, Lerum, Angered och Bergum församlingars pastorat.
  • Äktenskap: Christina Hansdotter Frossberg
  • Död: 18 Juli 1847, Våthult i Lerum i en ålder av 68 år
bild

Citat från Släktutredning av Lars Olsson
Olof Larsson var först gift med en prästdotter från Bergum, en by väster om Gråbo. Äktenskapet var barnlöst. I sitt andra äktenskap gifte han sig med Christina Hansdotter Frossberg från Våthult, född den 22 juli 1878.De hade sex barn. dessa vore Lars (farfar berättar Paul Olsson), en son död 22 år. En dotter gift på Kullen. Hans övriga syskon var ju kyrkoherde o rektor Lundén. Vidare hade farfar en syster gift i Våtsered Bergjum. En syster gift på Vallen, Brita Maria 82 år. Hennes man var skräddare. En syster till gift i Våthult. Denna syster hade en flicka vid namn Elsa som blev gift med Aron på Kulla gården i Lerum. Efter Elsas föräldrars död flyttade flyttade hon och Aron till Våthult och övertog föräldragården, som emellertid "gick ifrån" dem på grund av Arons mindre ordentliga leverne. Efter vad det påstås. Varefter familjen flyttade till Jonsered. Arons mor (på Kullagården) var syster till vår farmor, Anna-Britta som farfar blev gift med i andra giftet.

Farfar första hustru var från Berg (intill Sandängren) och hette Maria Finlöf. Hennes far var ägare ägare till både Berg och Sandängen vilket senare ställe farfar fick vid giftemålet med Maria Finlöf, som blev Charlotta och August Finlöfs mor. En bror till Maria var anställd på Huskvarna och även jägare. Någon av dessa, far eller son, var hemma på Gråbo en gång och hade hund och jaktgevär med.

Christinas far, Hans Frossberg på Våthult, skulle, enligt vad Paul Olsson hade hört, ha varit sjöman och ostindiefarare även efter giftet på Våthult. Klas Engvall har genom sina arkivstudier funnit att det istället var två bröder till Hans, som gick till sjöss. En av bröderna bosatte sig sedemera i Holland. Det ostindiska porslin som sades skola finnas på Våthult, mycket väl kunna ha hemförts av någon av bröderna . Ett stort uppläggningsfat, nu i Lars ägo, sägs ha tillhört en ostindisk servis på Våthult.

Brödernas far, Olof Frossberg, var handlare i Göteborg och kan ha varit invecklad i affärer med Ostindiska Kompaniet. Han var också ägare till gården Våthult och till Västergården i Lerum. Med två av sönerna till sjöss var det naturligt att han lät den hemmavarande sonen Olof ta över gården Våthult

Olof gifte sig med Christina Hansdotter Frossberg, dotter till Sockerraffinör Hans Frossberg och Ingeborg Börjesdotter. (Christina Hansdotter Frossberg föddes den 22 Juli 1784 på Våthult I Lerum och dog † 1877-05-15.)


År 1847 den 30 oktober förrättas bouppteckning öfver kvarlåtenskapen efter afvliden Olof Larsson i Wåthult som med döden afvgått den 25:e sistlidne juli och efter sig lemmnat Enka Christina Hansdotter jemte barnen sonen Lars och döttrarna Elis och Anna Christina och Johanna myndige och Brita Maja omyndig och qvarlåtenskapen uppgafs af Enkan Christina Hansdotter och wärdering föreslogs i efterföljande orning........
Behållning summa Banco 153:11
Källa: Vättle häradsrätt FII:13 (1842-1848) Bild 510/Sidan 1003

Olof Larsson är min,Lars Ekdahls ,5:e generations ana. Min farmors, farfar, far


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 11 Maj 2005 med Legacy 5.0 från Millennia och uppdaterad den 27 maj 2015