Kung Inge Stenkilsson "den Äldre" AV SVERIGE
(-)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn::
Helena Ynglingaätten (Yngre Gren) ( - )

Kung Inge Stenkilsson "den Äldre" AV Sverige
  • Född: Ung 1055
  • Äktenskap: Helena Ynglingaätten (Yngre Gren) ( - )
  • Död: 1112 i en ålder av ca. 57 år
  • Begravd: Vreta, Vreta kloster, Östergötland
bild

Inge Stenkilsson (den äldre) var samregent med Håkan Röde fram till dennes död omkring 1080 då Inge blev ensam kung.

Inge gynnade kristendomen och lät tillsammans med hustrun Helena anlägga nunneklostret i Vreta. Inge fördrevs c:a 1080 för en tid av sin hedniske svåger Blot-Sven, men dödade senare denne. Hans förbindelser med påven är omvittnade i ett brev från Gregorius VII 1080, i vilket han kallades "Ingo gloriosus Suetonum Rex - Inge, svearnas ärorike konung".

Inge gifte sig med Helena Ynglingaätten (Yngre Gren) . (Helena Ynglingaätten (Yngre Gren) föddes under 1060 och dog under 1140.)

Kung Inge Stenkilsson kan kanske vara min, Lars Ekdahls, 27:e generations ana på min fars sida.
(fm mm, ff, ff, ff, ff,ff, mf fm mf ff,mf,mm, f)
Personer från medeltiden får nog ändå betraktas vara närmare sagornas värld än seriös släktforskning. Även om man var kung. Dessutom är mycket av materialet på denna släktgren hämtat från internet med osäkra källanvisningar. Det medeltida källmaterial som bevarats in i vår tid ger tyvärr inte alltid en heltäckande bild. Det är tunt, skört och många gånger mycket ofullständigt. Många medeltida handlingar har också förstörts genom olyckor, vådliga händelser eller oaktsamhet.


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades den 8 oktober år 2005 och uppdaterad den 16 oktober 2012