pil
Kung Karl Martell
(676-741)
Grevinna Rotron av Österrike
(-)
Kung Pippin "den Lille" AV ÖSTERRIKE
(-768)
Bertrada "Berta Storfot" DE LAON
(-783)
Karl den store avporträtterad av Albrecht Dürer 1511
(747-814)

 

Familjekopplingar
Äkta hälfter/Barn:
Barn som har ett + -tecken bakom sig har ett led till. Här kan man således klicka sig tillbaka i generationer och faktiskt komma ända ner till mig, Lars Ekdahl

Karl den store är också 35:e generations ana på sin pappas sida till Lars Ekdahl. Kanske är bäst att tillägga också

Finns flera personer med ett
+ -tecker är det namnet som också har en blå liten pil som gäller tilbaka till Ekdahl.
Makar/Makor/Barn:
Drottning och Grevinna av Linzgau Hildegard Von Allemannien

Kejsare Karl den Store (Charlemagne)

  • Född: 1 April 747, Herstal (där hans pappa föddes, en stad nära Liège i dagens moderna Belgien) Belgien
  • Äktsk/Relation: Drottning och Grevinna av Linzgau Hildegard Von Allemannien år 781 i , Aachen, Tyskland
  • Död: 28 Januari 814, Aachen, Preussen, Tyskland vid 66 års ålder
bild

Karl den Store (Europas stamfader) har beskrivits av sin förtrogne historiograf Einhard på följande sätt.

Enligt denne var Karl en kraftigt byggd man som älskade stora måltider och jaktritter, drack måttligt och led av sömnlöshet. Han hade en fast gång men haltade på ena foten. Hans ljusa röstläge har överraskat omgivningen, som väntat sig en grövre stamma.


Karl I, föddes 742 eller 745, död 814, frankisk kung från 768, romersk kejsare från 800. Karl, som med sin far Pippi den lille, och brodern Karloman redan 754 smordes till kung av påven, erhöll vid faderns död de norra och västra delarna av frankerriket, medan brodern fick övriga områden.

Redan 771 avled dock Karloman och Karl annekterade dennes riksdelar och skilde sig från hans hustru.


Karl lät sina söner bli lydkungar. Pippin fick Italien (781-810), Ludvig (senare Ludvig I, den fromme) fick Akvitatien (781-814) och Karl fick områdena mellan Loire och Elbe (från 800 eller 806 till 811) . På juldagen den 25 december år 800 belönas Karl i Peterskyrkan i Rom för sina insatser för kristendomen. Påven Leo III krönte Karl till Carolus Augustus, den stora och fredbringande kejsaren av Rom, med ett gyllene diadem och en titel som då inte använts sedan Romulus Augustulus abdikerade som västromersk kejsare 476, alltså över 300 år.Karl planerade att dela riket enligt ett avtal från 806, men Ludvig (medkejsare 813) var vid Karls död den ende sonen i livet. Karl är begravd i Aachen. Han blev kanoniserad (förklarad för helgon) 1165.

Så här såg Europakartan ut 814!

Karl gifte sig med Drottning och Grevinna av Linzgau Hildegard Von Allemannien under 771 i , Aachen, Tyskland. (Drottning och Grevinna av Linzgau Hildegard Von Allemannien föddes ungefär 758 i Aachen, Preussen, Tyskland och dog den 30 April 783 i Thionville, Frankrike.)

In English: Charlemagne (French for Carolus Magnus, or Carlus Magnus ("Charles the Great"); German Karl der Grosse).

Ett av de mest välkända svärden i världen är Frankrikes kröningssvärd, som en gång tillskrevs kejsar Karl den Store. Det finns utställt i Louvren i Paris. Än i våra dagar är det omtvistat huruvida svärdet verkligen är Karl den Stores svärd "Joyeuse", eller om det är av senare datum. Det är höljt i mystik.

Tore Nygaard har en intressant och väldokumenterad webbsida om Karl den Store.

anbytarforum diskuteras också denna berömda man och olika anor till honom.

Här kan du läsa mer om Karl den store och den karolingiska renässansen

Descendants of Charlemagne and access to Charlemagne.
The data base can be read in various languages. English, German, French, Spanish, Polish and Dutch are available. Use the name based access to select a language. Note that the names are not in the selected language! (According to the data bases they are in English, Dutch, or German, respectively.) In the data base the names are intended to be in the nationality of the person. (Please correct me in wrong cases!)

The data base contains a complete list of the first 13 generations (according to E. Brandenburg) and later generations. The goal is a complete database of all descendants up to some (say 20) generations.

Note.There is a possibility that Karl den Store is my, Lars Ekdahls, 33th Great Grandfather d.v.s 35:e generationens ana på min fars sida. (fm mm ff fm mm fm ff ff ff mf mf mf ff ff ff fm ff mf f)

 Note: The medieval source material which has been preserved to the present day do not give a complete picture. The material is thin, fragile and very incomplete. Many medieval documents have been destroyed by accidents, dangerous occurrences or negligence. Castle fire in 1697 gave the example many irreparable losses. National registration did not exist, and no way to reconstruct the entire family, we hardly. Many family and kinship relations can be stated in such wills, deed or deed of gift. In the case of royal families and the highest aristocracy, you'll also find information in the annals and historical works. Historians and Genealogists has also attempted for centuries to "put together" families, using these pieces incomplete, sometimes very successful. But of course there are numerous unreported. We simply do not know to all children within a family. Above all, it's the early departed children, who are conspicuous by their absence in the material. Although the dead child's name is often taken over by the later-born siblings, we still expect children who live long enough, that parents do not have time to get any additional children of the same sex who could take over the name. Or they may, but the new baby might die too. In either case, name unknown to us.

Copyright Lars Ekdahl © 2004-


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 12 januari 2005 med Legacy 5.0 från Millennia och modifierades av LTools den 30 augusti år 2010