pil pil pil pil
Jonas Eriksson -
(1754-1821)
Anna Larsdotter
(1763-1834)
Hans Jonsson Bobeck
(1778-1830)
Kerstin Andersdotter
(1776-1843)
Mjölnaren på Stampens kvarn Lars Jonsson
(1791-1847)
Bolla Hansdotter
(1804-1864)
Kvarnägare Johannes Larsson
(1826-1894)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn:

Johanna Ullberg

Mjölnaren Johannes Larsson
  • Född: 9 Oktober 1826, Hovsbro kvarn , Hov i Skölvene församling
  • Äktenskap: Johanna Ullberg 1849-01-01 i Alingsås L.fs.
  • Död: 18 April 1894, Ytterstadsfors kvarn i St. Lundby i en ålder av 67 år
bild

1848 övertog Johannes mjölnarjobbet på Stampens kvarn. (Kvarnen ägdes av häradshövdingen B. Hessle.)
1861 flyttade familjen till Solvedens kvarn, som låg vid Säveån längs den några hundra meter långa sträckan mellan Mjörn och Sävelången (där finns nu en liten kraftstation i det tämligen låga fallet). Kvarnen ägdes av en löjtnant Adelsköld, och Johannes arrenderade den. .
1867 flyttade familjen som hyresgäster till ett ställe kallat Carlsberg i Alingsås stadsförsamling och senare samma år till huset n:o 122 i staden.
( Anm. Av anteckningar i husförhörslängd hade Johannes här svårt med försörjningen)
1868 flyttade de till Ytterstadfors kvarn i Stora Lundby.
Källa: Klas Engwall
Bodde 15 år i en kammare i kvarnen. Omkring 1893 uppfördes boningshuset. Ytterstads quarn var hemorten vid folkräkningen 1890.Vid den tidpunkten bodde fosterson Axel Johansson hos familjen

Johannes gifte sig med Johanna Ullberg, son till Bonden på Maryd Andreas Ullberg och Elin Svensdotter, 1849-01-01 i Alingsås L.fs. (Johanna Ullberg föddes den 6 December 1826 i Lopperyd I Alingsås och dog under 1901.)

År 1894 den 26 juni förrättades Bouppteckning efter kvarnägaren Johannes Larsson från Ytterstadfors, vhilken därstedes aflidit den 17 sistlidne April ocj såsom sterbhusdelegare efterlemnat;
Enkan Johanna Larssson, född Ullberg och i ektenskap med henne födda sex barn sönerna Karl Nikolaus född 1850, Karl Mauritz född 1865, Alberdt Emil född 1867 samt döttrarna Eva Justina född 1851 gift med Hans Olsson i Gråbo, Ida Albertina född 1860 gift med Aron Andersson i Bergjum Medergården, och Amanda Sofia född 1862, alla myndiga och vid förrättningen närvarande utom Karl Nikolaus som vistas i Herrljunga.
Enkan uppgaf boet under Edlig förpliktelse vilket antecknades och värderades enligt följande.
Tillgång.
Först uppvisades Köpebref och köpekontrakt af den 5 februari innevarande år hvaraf visades, att den aflidne, tillsammans med sin hustru, försåldt deras fasta och lösa egendom till i köpet nämnda personer för tillsammans 8000 kronor att tillträdas den 1 nästkommande Oktober. ..........
Summa tillgång: 57:75
Sålunda enligt uppgift rätt uppdteckanadt och verdesadt, intygas son ofvan
H. Andersson, Sandala Hans Pettersson Fällingsbo?
Att allt i ofvan anteckande blifvit rätt uppgifvat och intet med vett och vilja blifvit doldt eller utelemnadt intygas under Edlig förpliktelse Ort och dag som ofvan
Johanna Larsson


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapadesden 9 januari år 2005 och uppdaterades den 20 oktober år 2011