Georg Spalding
Helena Ogilwie
John/Johan (Hans) Spalding
(1600-1626)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn::
Johanna Kinnaird (aka Kenerdt)

John/Johan (Hans) Spalding
  • Född: 1600, Skottland
  • Äktenskap: Johanna Kinnaird (aka Kenerdt)
  • Död: 5 December 1667, Göteborg i en ålder av 67 år
bild

Hans Spalding, som var handelsman till yrket, blev rådman 1639 och handelspresident 1658. Märkligt nog betalade han 1655 huseköpspenning 34 rdr för en gård, som han hade betalat hela 1700 rdr för. Av vem han hade köpt gården framgår ej men han förefaller ej att ha flyttat. Han avled den 25.2.1667. Hans arvingar begärde den 15.8.1667 värderingsmän till deras hus vid ”Sto-ra hampnen på Södre Sijdan i hörnet emot Sal-e Presidenten Rudgier von Ackerns huus belägit”. Till detta förordnade magistraten stadsbyggmästare Cornelius Isacksson, murmästare Sigfrid Larsson Skragge och Jöns murmästare samt snickarna Peter Hermansson (bör vara Herberts-son) och Berge Olofsson.

Hans Spaldings arvingar krävde, att själaringning skulle äga rum i stadens båda kyrkor, eftersom familjen ansåg sig tillhöra skotsk adel, som hans efterleverska betecknar sig i en supplik Eupham Monnepenning (1668, EIIa:2). Förmyndare för de två döttrarna i den yngre kullen blev Cornelius Braun (el. Brun). Den 10.2.1670 klagades det i rätten över att Hans Spalding hade tillerkänt den yngre kullen större möderne än den äldre. Samtidigt medgavs äldsta dottern i den äldsta kullen ”sin bröllopsdag”, d.v.s. ersättning för utgifter för bröllopsfesten m.m.
Källa: http://www.gbgtomter.se

John/Johan gifte sig med Johanna Kinnaird (aka Kenerdt), dotter till James (Jacob) Kinnaird och Elizabeth Wedderbum. (Johanna Kinnaird (aka Kenerdt) föddes den 8 Augusti 1609 i Dundee, Scotland och dog den 9 September 1646 i Gustavi, Göteborg,.)


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades den 16 april år 2005 och uppdaterad den 8 augusti år 2011