Riddare och Riksråd Jon Ivarsson Raud (til Sudrheim)
(Omkr 1245-Efter 1312)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn::
Åsa Haftorsdatter

Norske Riddaren och Riksrådet Jon Ivarsson Raud (til Sudrheim)
  • Född: Ung 1245
  • Äktenskap: Åsa Haftorsdatter
  • Död: Efter 29 Juni 1312
bild

Adliga ätten ROOS av Hjelmsäter.
Ätten, som i ålder kan tävla med de äldsta rent svenska ännu levande adliga ätter, utgör en gren av de norska Hafthorsönernas släkt och är den enda av Norges gamla stormannaätter som ännu fortlever. Dess äldste med säkerhet kände stamfader Jon Raud Ivarsson antages hava varit sonson till norske konungen Håkon Håkonssons frände Jon af Suderheim, som levde omkring år 1240. De förgrenade sig redan på 1300-talet i de tvenne svenska ätter, av vilka den ena av genealogerna blivit kallad Roos af Ervalla, medan den andra alltsedan dess introduktion på riddarhuset burit namnet Roos af Hjelmsäter.....

Jon Raud Ivarsson till Suderhei i Raumarike nämnes under åren 1295-131
Källa: Svenska ättartavlor, Adliga ätten Roos af Hjelmsäter av G. Elgenstierna

Sudreim-ätten, norsk "lendmannsætt". Som stamfar har har man räknat baronen (lendmannen) Jon Raud Ivarsson på Sudreim (i Sörum härad på Romerike), men nyare forskning menar att man kan följa ätten 4 slektled tillbaka till lendmannen på Romerike ca. 1150, Åle Varg, gift med en dotter till Harald Gille. En son till Åle skall etter dette vara far till Olav Mok (död 1224), sysslomannen på Hedmark, och dennes son Ivar av Skedjuhof (ca. 1240), far til herr. Jon Ivarsson Raud (död ca 1314). Jons son Havtore Jonsson (1275 - 1320) var gift med Håkon V's "oäkta" dotter Agnes. Hans son Sigurd (ca. 1315 - ca. 1392) gifte sig till Giske- och Bjarkøy-godset. Sigurds äldre bror Jon (ca. 1312 - ca. 1390) hade sonen Håkon, som var på tal som kung efter Olav Håkonssons död år 1387, och en dotter Cecilia. Hon gifte sig med den värmländske riddaren Ulf Holmgeirsson, stamfar til den svenske adelssläkten Roos af Hjelmsäter. Till denna släkt hörde bl.a. friherren och officeren Carl Gustaf Roos (1655 - 1722) och hans son Axel Roos (1684 - 1765) som bägge utmärkte sig under Karl XII's fälttåg. I Norge lever tusentals människor som härstammar från Sudreim genom kvinnoled.
Källa: Aschehougs Leksikon, 1974: Sudreim via Tore Nygaard

Jon gifte sig med Åsa Haftorsdatter, dotter till Haftor Aslaksson.

Jon Ivarsson Raud kan vara min, Lars Ekdahls, 20:e generations ana på min fars sida. (18th great grandfather.) Min farmors, mormors ,farfars, farmors,mormors, farmors, farfars, farfars, farfars, farfar.
Det medeltida källmaterial som bevarats in i vår tid ger dock inte en heltäckande bild. Det är tunnt, skört och mycket ofullständigt. Många medeltida handlingar har förstörts genom olyckor, vådliga händelser eller oaktsamhet. Slottsbranden 1697 gav t.ex. många oersättliga förluster. Folkbokföring fanns ju inte, och någon möjlighet att rekonstruera fullständiga familjer har vi knappast. Många familje- och släktskapsförhållanden kan dock framgå av t.ex. testamenten, fastebrev eller gåvobrev. Personer från medeltiden får nog ändå betraktas vara närmare sagornas värld än seriös släktforskning. Speciellt som en hel del av materialet från medeltiden, för denna släktgren, är hämtat från internet med osäkra eller inga källanvisningar

Copyright Lars Ekdahl © 2004-

Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades den 9 oktober år 2007 och uppdaterad den 26 augusti 2012