pil pil
Kyrkoherden i Brunskog Ragvaldus Andrea Fagrelius
(1618-1691)
Sara Gravander
(Ung 1630-1684)
Torparen i Älvsjön Daniel Fagrell
(1675-1764)
Annika Olofsdotter
(1681-1757)
Torparen och Fjärdingsmannen från Älfsiö Per Danielsson Fagrell
(1713-1774)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn:
från Skäfthögden Maria Nilsdotter

Torparen och Fjärdingsmannen från Älfsiö Per Danielsson Fagrell
  • Född: 29 Mars 1713, Gåsborn, Värmlands län, Värmland
    Anm: För att se kartan på Gåsborn på ovanstående länk tryck på uppdatera i din webbläsare om bilden inte visas direkt när du klickar.
  • Dop:Gåsborns kyrkobok 1695 - 1733, sidan 160.
    Älfsiön. 1713 Marti 29 föddes Daniel Fagrells och hustru Anika Olusdotters barn vid Älfsiön och 5 april christnades och kallades Pehr. Faddrar var drängen Johan Joelson ibid. Päder Oluson vid Örlingshammar. Hustru Carin Olusdotter vid Högborn m fl.
  • Äktenskap: från Skäfthögden Maria Nilsdotter den 22 September 1736
  • Död: 17 Januari 1774, Gåsborn, Värmlands län, Värmland i en ålder av 60 år
    Anm: Gåsborn hittar man idag i Filipstad kommun i Värmlans län, Värmland. Det ligger ca 13 km ONO om Nordmark.
bild

Den 22 september 1736 vigdes Päder Danielson Fagrell från Älfsiön i Gåsborn, med Maria Nilsdotter från Skäfthögden, (som ligger ca 10,4 km NO om Lesjöfors). Morgongåvan var 30 lod sölf.   (Lod=gammalt mått på silverhalt varvid 1 lod innebar viktandelen 1/16. En silverlegering där 75% (12/16) av vikten kan sägas ha finheten 12 lod)

Lite kuriosa om torpet "Elfsiön från ett privat brev från Landsarkivet i Göteborg daterat 1943 citeras lite här nedan.
Med anledning av Eder förfrågan av den 21 nov. angående släkten Fagrell får riksarkivet meddela följande.
En hastig granskning av de kammararkivet förvarade länsräkenskaperna för Örebro län synes ge vid handen, att torpet "Elfsiön" i Gåsbornssocken ej förekommer förrän i 1737 års räkenskaper, ej heller finner man Per Danielson Fagrell under åren dessförinnan i Gåsborn. I mantalslängderna för Gåsborns kapell för år 1737, dat. 18 nov. 1736 (Örebro län verif. 1737: I sid 1306) uppföres "Elfsiön" Pehr Danielsson Fagrell ........ fjärdingsman och han anges såsom ogift och med två drängar. Hans namn (Petter Dansz.Fagrell wed Elgsiön) och initialerna D F äro liksom de andra fjärdingsmännen skrivna (ej egenhändigt) under längden. Bevillingslängden för samma år (Verif. 1737: II sid 4241) upptaga också "Elgsiön F. M. Petter Danielsson Fagrell".

Släktnamnet saknas i räkenskaperna för charta sigillata-avgiften för lysningsedlar i Filipstads pastorat (Verif. 1737:II sid. 4320-21), som under Gåsborns kapell bl a upptaga.
        Aug. 7 Peder Danielsson vid Elfsiön
        Nov. 20 Oluf Danielsson fr. Elfsiön
Petter och Olof Danielsson, som tex 1740 och 1744 års mantalslängder skrivas Petter och Olof Fagrell och med sina hustrur bodde i Elfsiön i Gåsborn, voro tydligen bröder och gifte sig båda 1737.
I 1744 års mantalslängd står närmast efter dem Jan Fagrell med sin hustru i "Löfåsen". Av mantalslängderna framgår även att den av Eder omnämnda kaplanen i Gåsborn Petrus Ragvaldi Fagrell bodde vid Gåsborns hytta och utom den av Eder nämnda sonen Erland och den i stiftets herdaminne nämnde sonen Johan (adjunkt i Gåsborn) även hade en son Petter Fagrell, som nämndes ogift 1725 och 1730 men 1735 och ännu 1744 med hustrun bodde vid Gåsborns hytta. Att märka är alltså att sistnämnde Petter/Persson/Fagrell vid Gåsborns hytta är en annan person än fjärdingsmannen Petter Danielsson Fagrell vid Elfsiön.


( Maria Nilsdotter föddes den 27 Maj 1713 i Gåsborn, Värmlands län, Värmland och dog den 15 Januari 1774 i Gåsborn, Värmlands län, Värmland.)

Per Danielsson Fagrell är Staffan Skogs, 7:e generations ana. hans morfars,farfars,farfars,far

Copyright Lars Ekdahl © 2004-

Hemsidan skapades 11 Maj 2005 med Legacy 5.0 från Millennia och uppdaterades den 20 april år 2013