pil
Sjömannen Peter Ring
(Omkr 1711-1777)
Gunnel Johansdotter
(-)
Herman Jürgen (George) Mylasz
(1718-1817)
Christina Sophia Wijkström
(1739-1821)
Karduansmakaren Peter Ringberg
(1764-1800)
Christina Margareta Mylasz
(1765-1792)
Prosten I Källa; Dean In Källa Christian Herman Ringberg
(1792-1846)

 

Familjekopplingar

Äkta hälfter/Barn:

1. Ulrika Charlotta Blom

2. Magdalena Christina Middendorf

Prosten I Källa; Dean In Källa Christian Herman Ringberg
  • Född: 12 April 1792, Kalmar, Kalmar kommun , Kalmar län
  • Äktsk/Relation (1): Ulrika Charlotta Blom den 25 September 1821 i Madesjö, Nybro kommun, Kalmar län
  • Äktsk/Relation (2): Magdalena Christina Middendorf
  • Död: 25 Augusti 1846, Källa, Borgholms kommun, Kalmar län vid 54 års ålder
bild

Christian var en av sin samtids märkligaste präster i Kalmar stift. För Öland kan han sägas ha haft samma betydelse som Sellgren haft för Småland. I ungdomen Hade han att kämpa med ekonomiska svårigheter. Modern dog vid födelsen och fadern redan 1800. Av styvmodern erhöll gossen visserligen en god och öm vård, men som hon, sedan hon gift om sig, kom att förlora huset, blev det knappt om brödet och Christian fick genom konditioner själv bidraga till sitt uppehälle

Ett besök hos pastor Sellergren i Hälleberga blir avgörande för Tingbergs hela liv. En innerlig vänskap knöts mellan de båda männen som skulle vara livet ut och det blev nu en annan klang i Christians predikan. Följderna uteblivo inte. En omfattande väckelse uppstod, även om det av God brukade redskapet var, som R. uttryckte det, en "okunnig, oerfaren och ofta mot hans nåd genomsträvig yngling, satt till lärare i en församling bestående av cirka 5000 själar""

Tillströmningen av åhörare till Madesjö kyrka väckte emellertid betänkligheter hos ämbetsbröderna, så att R., som det säges på tillrådan av någon bland dem, av biskopen kallades till adjunkt vid domkyrkan. Sin inträdespredikan i denna s.k. upplysta församlingen, höll R. den 10 okt. 1819 över ämnet "Huro brinnande människohjärtat blir, när Jesus själv genom sin ande får detsamma förklara order"

Med ungdomlig värme och i oförblommande ordalag, icke ljumt och i största allmänhet, predikade R. nu i sin hemförsamling, där der religiösa och sedliga tillståndet icke synes ha varit det bästa, och verkade också på annat sätt i väckelsens anda. Det blev mycket gny. Många förbittrades och hans ord misstolkades, men många kommo också till tro.

Emellertid åtnjöt han sin förmans, biskopens förtroende, så att denne åt honom uppdrog pastoralvården i Dörby och Kläckeberg, där R. verkade i 5 år på den en gång inslagna vägen. Våren 1926 utbyter R. denna station mot Sanby och Gårdby och blir 9 år senare kyrkoherde i Källa. Här bildar R. också öns första nykterhetsförening............

En framträdande roll i den religiösa huvuduppgiften spelade de samtal och förhör som han höll med åhörarna omedelbart efter gudstjänsten i kyrkan eller hemma i prästgården.........

Genom överansträngning ådrog han sig tidigt ett hjärtlidande och dog vid 54 års ålder......

I traditionen, särskilt på norra Öland, har hans minne fortlevat aktat och ärat från generation till generation......

Ett par minnestavlor i Källa kyrka över honom och hustrun erinra ännu om en av de vackraste herdebilder i Ölands historia.
Källa: Kalmar stift herdaminne
En intressant artikel C. H. Ringberg och 1800-talsväckelsen på Öland av Nils Sjöstrand

Christian gifte sig med Ulrika Charlotta Blom, dotter till Mönsterskrivaren Fredrik Blom och Anna Maria Baeckström, den 25 September 1821 i Madesjö, Nybro kommun, Kalmar län. (Ulrika Charlotta Blom föddes den 18 Mars 1797 i Rumpetorp, Sandby, Mörbylånga kommun, Kalmar län och dog den 8 Januari 1829 i Sandby, Mörbylånga kommun, Kalmar län.)

bild

Christian gifte sig därefter med Magdalena Christina Middendorf. (Magdalena Christina Middendorf föddes den 22 Februari 1798 i Tyska församlingen, Karlskrona kommun, Blekinge län, Sweden och dog den 31 Juli 1868 i Hulterstad, Mörbylånga kn, Kalmar län.)

Christian Herman Ringberg är Åsa Lagers mormors, morfars, far

Copyright Lars Ekdahl © 2004-


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 26 Maj 2005 med Legacy 5.0 från Millennia och modifierades av LTools den 15 april år 2010