Laxfiskaren vid Dejeforsen Erik Olofsson Spak
(-)
Prosten och kyrkoherden i Arvika Petrus Erici Uranius
(-1653)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn::
Margareta Norenia

Prosten och kyrkoherden i Arvika Petrus Erici Uranius
  • Äktenskap: Med Margareta Norenia 1620
  • Död: 6 maj 1653
bild

Son till kronolaxfiskaren vid Dejeforsen Erik Olofsson Spak ( farbror till kh i Grava Andreas Erici Uranius och km i Ullerud Christohorus Nicolai Uranius) Stud. och i Wittenberg 1616 i Uppsala 1610. Kyrkoherde i Leksberg, Skara stift. Riksdagsman 1623

Han var 1651 ägare av skattehemmanet Algå i socknen med samma namn. År 1663 fick änkan rättens bekräftelse på köpet av 1/3 mtl skatte Åsebol, Älgå, som hon i sin tur sålt till sin dotter Anna, som "tillträngde" denna gård i sin "ensörjande" belägenhet.

Under Hannibalsfejden 1644-1645 råkade västra Värmland illa ut, och Arviktrakten gick heller inte fri. P.U. fick efter krigets slut gottgörelse för att han "haver uts´tått stor gästning och besvär av krononens krigsfolk uti denna fejdetiden" då trupper "legat där stilla i någre veckor" Även fienden uppenbarade sig, skövlade på ömse sidor om Arvika prästgård. I ett kyrkoinventarium i A. är antecknat att kyrkobibeln "blev bortkommen i Hannibalsfejden då dns (herr) Petrus blev fången."
Källa: Karlstads stifts Herdaminne 3:304

Petrus gifte sig med Margareta Norenia, dotter till Prosten Erlandus Gudmundi och Anna Kax. (Margareta Norenia föddes den 11 Maj 1600 i Nor,.)

Copyright Lars Ekdahl © 2004-

Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 20 November 2005 med Legacy 5.0 från Millennia och modifierad av LTools 15 mars 2010