Barbara Gustaviana Staël von Holstein
(-)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn::
Alexander Pereswetoff-Morath

Barbara Gustaviana Staël von Holstein
  • Äktenskap: Alexander Pereswetoff-Morath den 17 Oktober 1709
bild

Designation och Förtechning hwar effter så dhe Förnämare som dhe Gemenare Flychtingarne ifrån dhe af Fienden Ruinerade Provincier af Collect Medlen deras Tilldelning åtniutit, pro Anno 1716.
Källa: Deputerade för flyktingmedlens utdelande 1712. Riksarkivet, Stockholm.
I en förteckning upptas de flyktingar som kom i åtnjutande av flyktingkommissionens understöd år 1716. Ur rullan framgår inte vid vilken tidpunkt utdelningarna skett. Det verkar som om bara en utdelning skedde det året. Här återfinnes namnet på Barbara Gustaviana Staël von Holstein

Barbara gifte sig med Alexander Pereswetoff-Morath den 17 Oktober 1709.

Copyright Lars Ekdahl © 2004-

Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan uppdaterades 7 juni 2006 med Legacy 5.0 från Millennia och modifierad av LTools 15 mars 2010