Riddaren och riksrådet Tord Bonde
(Före 1329-)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn::
Margareta Röriksdotter (Rörik Birgerssons ätt)

Riddaren och riksrådet Tord Bonde
  • Född: Före 13 Maj 1329
  • Äktenskap: Margareta Röriksdotter (Rörik Birgerssons ätt)
bild

Tord Bonde. Riddare, riksråd. Död troligen före 13 maj 1329, men säkert före 4 juli 1330. Till Örbäck, där han 1316 bodde (gården med säkerhet belägen i Östergötland, ovistt är blott om den är identisk med Örbäck, Brunneby sn eller med likanämnda egendomen i Ö. Husaby sn.

Nämnes första gången 9 augusti 1310 och var då endast väpnare. Riddare 20 september 1316. Deltog i upproret mot kung Birger 1318 och var ett av de svenska ombuden vid stilleståndsfördraget med Birger och kung Erik av Danmark i Roskilde 11 november 1318. Bevistade såsom riksråd herredagen i Stockholm i juni 1320, då junker Magnus Birgerssons avrättning beslöts och verkställdes. Anslöt sig till stormannakonferensen i Skara 20 juli 1322.

Ägde åtskilliga jordagods i Östergötland och - troligen följd av giftermålet - Södermanland samt inträdde i egensakp av jordägare i sistnämna landskap i den nämnd, som vid 1320-talets mitt utarbetade Södermannalagen, vars stadsfästelse 10 augusti 1327 han synes ha upplevt.Källor: [EÄ 1 s 511, ÄSF s 186].

Bonde, en av Sveriges äldsta inhemska adelssläkter (nummer 11 på riddarhuset)Den har sannolikt sitt ursprung i Småland, där fideikomisset Bordsjö, söder om Tranås, varit i släktens ägo sedan ca 1360, men har stora godsinnehav även i Södermanland och Östergötland...
Källa: Nationalencyklopedin

Tord gifte sig med Margareta Röriksdotter (Rörik Birgerssons ätt).

Tord Bonde kan kanske vara min, Lars Ekdahls, 21:a generations ana på min fars sida. Kanske är det bäst att tillägga. Vi pratar ju ändå om slutet på 1300-talet, Personer från medeltiden får nog ändå många gånger betraktas vara närmare sagornas värld än seriös släktforskning. Speciellt som en hel del av materialet från medeltiden, för denna släktgren, är hämtat från Internet med en del osäkra, ej verifierade, eller inga källanvisningar alls. Det medeltida källmaterial som bevarats in i vår tid ger tyvärr inte en heltäckande bild. Det är tunt, skört och många gånger mycket ofullständigt. Många medeltida handlingar har också förstörts genom olyckor, vådliga händelser eller oaktsamhet. Fast denna gren är ändå förvånansvärt bra dokumenterad.

Copyright Lars Ekdahl © 2004-

Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan uppdaterades den 28 januari år 2010