pil pil
Baron, riddare och riksråd Haftor Jonsson Sudrheim.
(Ung 1270-1319)
Prinsessa Agnes Håkonsdotter till Sudhreimpil left
(Ung 1292-1319)
Knud Magnusson (Lejon)
(-)
Cecilia Røreksdatter (Grejo).
(-)
Jon Haftorsson Roos
(Ca. 1312-1397)
Birgitta Knudsdatter
(Före 1322-1395)
Norskt Riksråd 1392 Brynjulf Jonsson
(1358-1421)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn::
Ingeborg Bengtsdotter

Norskt Riksråd 1392 Brynjulf Jonsson
  • Född: 1358,Holleby, Tune, Ostfold, Norway
  • Äktenskap: Ingeborg Bengtsdotter
  • Död: 7 Mars 1421-1422 i en ålder av 63 år,Borken, North Rein-Westphalia, Germany
bild

Enligt "Gyldendals store norske konversasjonsleksikon" 1972 var Jon Havtorssons son, till Brynjulf Jonsson (død ca. 1420) anfader till adelssläkten "Roos av Hjelmsäter".

Från Tore Nygaards släktforskning har jag fått följande information.
" I henhold til «Gyldendals store konversasjonsleksikon» 1972 var Jon Havtorsons sønn Brynjulf Jonsson (død ca. 1420) anfader til adelsslekten «Roos av Hjelmsäter». I Norge død mannslinjen tidlig ut, men det finnes en tallrik kognatisk etterslekt. I Sverige lever fremdeles en agnatisk gren som stammer fra Jon Havtoreson via hans sønn Brynjulf Jonsson.

Ulf var annen gang gift med Ingeborg Bengtsdatter.

Han omtales i et brev utstedt i Oslo 20.02.1437 (DN III 739):«Ollum monnum thæim sæm thetta breff se ædher høra sendir Pædher Wlfsson q. g. oc sina oc kennes jak thes mæd thesso mino opno brefue at jak hafuer fangit Bryniulff Jonsons barn Knwth oc Vlfuildæ saa mykit gotz igen som jak fik æfter Bryniulff huar thet hælz liggia kan j Norighe sem herre Jon Haftorsson attæ gud hans sæl nadhe for vttan thet goz a Rommorike ligger oc mins faders køpagoz tha scola the thet friælsligha fylghia oc landskyld op at bæra j saa mangh aar som jak hafuer thet fyrnemda goz fylkt oc the fult hafua for thet jak hafuer opboreth oc sidhan sculom vi komma til reth skifte mæd vinskap oc kærlek ær thet oc saa at vi fyr skyfte satte værda en the thera fulnadh hafua tha skulu the thet goz fylghia saa lenge at the fult hafua for then vpburd æ huar the konno thet op at spyria. Ok efter thet at ek ey siælfuer inzcigle hafde tha beiddes ek Knuut Bryniulfsson Haftoor Nigilssons jnzcigle for thetta breff (oc) Engilbrikt Staffanssons. Ok bidhiom wi badhe thessa godha men vm siin jnzcigle for thetta breff som hær æfter næmfnas Mattes Jegepsson Kolbiorn Gest Torgaut Beinzsson oc Henrik Skakt. Scrifuat j Oslo miduikudaghen nest æfter dominicam jnuocauit anno domini mo. cdo. xxx septimo.» Tillegg: Bagpaa med noget yngre Hænder: Jtem eth norsk breff. - Ett breff om nogre skifftas godz i Danmarck.
Sammendrag:
Peter Ulfssön oplader til Brynjolf Jonssöns Börn Knut og Ulfhild alt det Gods i Norge, han havde faaet efter deres Fader og som Hr. Jon Hafthorssön havde eiet, med Undtagelse af Godset paa Romerike og Faderens Kjöbegods, og skulle de hæve Landskylden heraf i ligesaamange Aar som han, hvorpaa ret Skifte skal foregaa.
Kilde: Efter Orig. p. Perg. i svenske Rigsarkiv. (Oxenstj. Saml.) De 6 Segl hele.
Källor: Gyldendals store Konversasjonsleksikon, 1972, «Sudreim». G. Elgenstierna: «Svenska Adelns ättartavlor», Bind VI, 1931."

Brynjulf gifte sig med Ingeborg Bengtsdotter. (Ingeborg Bengtsdotter dog under 1440.)


Brynjulf Jonsson kan vara min, Lars Ekdahls, 17:e generations ana på min fars sida. (fm mm ff fm mm fm ff ff f) Anor från medeltiden kan man dock inte vara riktigt säker på Det medeltida källmaterial som bevarats in i vår tid ger tyvärr inte en heltäckande bild. Det är tunt, skört och många gånger mycket ofullständigt. Många medeltida handlingar har också förstörts genom olyckor, vådliga händelser eller oaktsamhet.

Copyright Lars Ekdahl © 2004-

Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 4 september år 2006 och uppdaterad den 3 juni 2015