Guldsmeden Gottfrid Dubois
(-)
Anna Meijer
(-)
Bryggaren Johan (Jean) Dubois
(1726-1798)

 

Family Links

Spouses/Children:
Sara Helena Radou

Bryggaren Johan (Jean) Dubois
  • Born: Beräknat 1726
  • Marriage: Sara Helena Radou
  • Died: 3 Mar 1798 at age 72 in Stockholm
pictureBryggeriet på Luntmakargatan 4 under åren 1784-1850

Under 50 år, från 1784 till 1834, tillhörde bryggeriet i Luntmakaregatan trenne medlemmar i släkten Dubois: far, son och sonson........
Släkten Dubois är av vallonskt ursprung och kom till vårt land på 1640-talet i samband med den stora inflyttning av yrkeskunniga smeder från Belgien, som organiserades av Louis de Geer för att upphjälpa den uppländska järnhanteringen....
Efter utståndna sex läroår vann Johan Dubois i september 1750 förening med ämbetet och gifte sig snart därefter med Sara Helena Radou. Hon var dotter till bryggaren Henrik Radou, tillhörande en känd inflyttad släkt, av vilka fyra generationer, far efter son, voro bryggare, i sitt giftemål med Anna Elisabeth Ekman. Av sin svärfar inköpte Dubois i juni 1753 dennes bryggeri i kvarteret Uppvaktaren nr 55 och 56 vid Oxegatan, ungefär mitt för Stora Badstugatans mynning i Oxegatan......

Bland medlemmarna inom bryggeriämbetet åtnjöt Johan Dubois ett mycket stort anseende. Han var enligt ämbetets egen utsago en av dess mest förtjänte ledarmöter. Som belägg för hans yrkesskicklighet kan anföras, att han från 1760-talets början ända till sin död levererade "måltids- och iskällardricka" till kungliga hovet......

Som yrkesutövare förefaller Dubois ha varit både driftig och energisk. Likväl förmådda han inte driva upp sin rörelse, ej heller skördade han någon ekonomisk vinst därav........
Förutom bryggeriet i Oxtorpsgatan ägde han vid sitt frånfälle icke mindre än sex andra hus och gårdar på Norrmalm och Ladugårdsgärde. Trots detta och ett ganska rikt och välsorterat lösöresbo var den ekonomiska ställningen dålig, när bouppteckningen förrättades efter Dubois och hans maka- de avledo båda i mars 1798, mannen den 3 och hustrun den 17- skulderna överstego avsevärt dödsboets tillgångar
Källa: Skrift av Samuell Bring och Sten Simonson

Johan married Sara Helena Radou, daughter of Bryggaren och Brännvinsbrännaren i Stockholm Henrik Radou and Anna Elisabeth Ekman. (Sara Helena Radou was born in 1730 and died on 17 March 1798.)

Johan Dubois är min fru, Åsa Lagers, 7:e generationens anas tremännings make. D.v.s hennes mormors, mormors,morfars, mors ( Clara Maria Cuurs) tremännings ( Margarethe (Andydotter) Dress's,) make

Copyright Lars Ekdahl © 2004-

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

This Web Site was updated February 2010 with Legacy 7.4 from Millennia och uppdaterades den 24 februari år 2013