Begnt Andersson (sparre över tre kulor) i Kärra
(-)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn::
Märta i Kärra vid Älvsborg

Häradshövdingen Bengt Andersson i Kärra (sparre över tre kulor)
  • Äktenskap: Märta i Kärra vid Älvsborg
bild

I slutet av 1400-talet är en väpnare Bengt Andersson (sparre över tre kulor) i Kärra vid tre tillfällen belagd som häradshövding i Ale härad, dels som medbeseglareav köpebrev, utställda i Älvsborg {Askims härad 1485 (Pergamentbrev, RA, den 8/8 1485 2 st.)}....... Citat ur uppsats av Stig Östenson i PHT 1970

Anders Krabbes släktförhållanden har sålunda genom de av Almquist framtagna dokumenten bekräftats i viktiga delar. Det enda undantaget utgöres av morfaderns namn, som ej var Anders Bengtsson utan Bengt. Trots detta torde det ändå vara rimligt att accetera uppgiften om hustru Märta i Kärra som mormor till Anders Krabbe. Uppgiften i fråga härrör ju från en tidpunkt, då hustru Märtas syster Kerstins barn av ätten Store ännu var i livet, och då Anders Krabbe redan uppnått vuxen ålder. Att den ena avhustru Märtas döttrar, Grels guldsmeds hustru Märta Bengtsdotter, ej omnämns i släktredogörelsen, kan tänkas bero å, att hon avled barnlös, eller på det faktum att hon ingått ofrälse gifte.
Källa: Uppsats av Stig Östenson i Personhistorisk tidskrift 1970.

.....Uppgiften att Bengt Anderssons sätesgård låg i byn Kärra i Tunge socken står emellertid ite oemotsagd i litteraruren. Enligt Styffe bodde Bengt Andersson i stället på Kärra i Örgryte socken, Sävedals härad. Denna gård innehades, som vi sett, år 1525, av allt att döma som arvegods, av den 1493 adladeTorbjörn Arvidssons änka Gunilla Bengtsdotter, som då sålde den till Måns Bryntesson, vars dotter grevinnan Ebba Lilliehöök ägde den 1548 och 1596, då den synes ha varit bostad för en av hennes landsfogdar. I kronans jodeböcker saknas ända till år 1690, då den infördes som 1 mtl frälse, varför den uppenbarligen dessförinnan åtnjutit gamla säteriprivilegier.

Ehuru ej bevisligen, förefaller det därför ytterst sannolikt, dels att häradshövdingen i Ala härad Bengt Andersson varit bosatt i denna gård, vars säterifrihet gick tillbaka till medeltiden, och inte i Kärra i Tunga socken, dels att Gunilla Bengtsdotter, som ägde gården år 1525, och vars fader "Anders Bengtsson" skulle ha haft den till sätesgård, var hans dotter. Hans namn skulle i så fall i släktredogörelsen ha förvandskats genom omkastning av för- och farsnamn, en banal och och genealogisk litteratur inte helt ovanlig lapsus. Citat ur uppsats av Stig Östenson i PHT 1970 sid.161

(Bel. 1485-96, troligen redan 1481). Bengt gifte sig med Märta i Kärra vid Älvsborg, dotter till Bengt Krabbe och Gunhild Bengtsdotter.Bengt Andersson i Kärra (sparre över tre kulor kan kanske vara mitt , barnbarn, Vincent duPonts, 17:e generations ana på hans fars sida. (d.v.s. hans farfars farmors mormors farfars farmors mormors farfars farmors far ). Denna grens tidiga anor är ganska väl dokumenterads via en uppsats av Stig Östenson i Personhistorisk tidskrift 1970., Riddarhusets stamtavlor, Krabbe af Svaneby, adliga ätten och G. Elgenstierna, Svenska Adelns ättartavlor del VI, Adliga ätten Roos af Hjelmsäter, nr 51 samt Hårdska släktboken, från 1972 av Erik Hård av Segerstad. Slutligen också Ulfsparre af Broxvik, Den introducerade svenska adelns ättartavlor av G. Elgenstierna. Sedan finns det ju alltid en osäkerhet i material från medeltiden. Det är tunt, skört och många gånger mycket ofullständigt. Många medeltida handlingar har också förstörts genom olyckor, vådliga händelser eller oaktsamhet.

Copyright Lars Ekdahl © 2004-

Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 19 Juni 2006 och uppdaterades den 9 oktober år 2009