Häradshövdingen, Knut Svensson (Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, nr 66).
(-)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn::
N. N.

Häradshövdingen, Knut Svensson (Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, nr 66).
  • Äktenskap: N. N.
bild

Känt är att fru Annas far hetat Knut Svensson och levat ännu 1542. Med stöd av tillgänglig material inhämtas ytterligare, att han 1524 satt i slottsloven på Älvsborgs slott, att han bevistade Västerås´riksdag 1527, då han omtalas ha bott på fädernesgården Istrim, att han förekommer i de bevarade rusttjänstlistorna 1526-37, att han 1529 fungert som som konungens budbärare till Måns Bengtsson (Lilliehöök af Fårdala) och Ture Eriksson ( Bielke af Åkerö), samt var inblandad i det så kallade Västgötaupproret dock mera tillfälligtvis vill det synas, samt att han var ordinarie häradshövding i Valle hd åtminstone 1534-42. Enligt uppgift i 1546 års jordebok för Gudhems hd (KA) skulle han då ännu ha levat och bott på sin andra sätesgård Ölanda i Valle sn.

Med vilken eller vilka Knut Svensson var gift med är obekant. Däremot är det numera känt, att han haft åtminstone fem barn, som uppnått mogen ålder, nämligen Erik, Barbro, Anna, Anna, och Jöran.....
Källa: Släkt och Hävd sidan 206-207 år 1971

Knut Svensson kan vara min, Lars Ekdahls, 14:e generations ana på min fars sida. Min farmors, mormors, farfars,farmors, mormors,farfars, morfar. Många ingiften. :)

Copyright Lars Ekdahl © 2004-

Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 19 juni 2006 och uppdaterades den 18 januari år 2012