pil pil
Jon Haftorsson Roos
(Ca. 1312-1397)
Birgitta Knudsdatter
(Före 1322-1395)
Riddaren och riksrådet Ulf Jonsson Sudrheim
(Ca. 1360-1415)
Märtha
(-)
Åsa Ulvsdotter
(-1433)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn:
Olaf Thorstensen Gyllenhorn

Åsa Ulvsdotter
  • Äktenskap: Olaf Thorstensen Gyllenhorn
  • Död: 1433, Ellinggård, Onsöy, Östfold, Norway
bild

Tore Nygaard - fra Oslo skriver på sin hemsida, jag citerar:

"....... Åsa Ulvsdotter kan neppe ha vært en datter av Cecilie Jonsdotter (og derved en datterdatter av herr Jon Havtoresson), men derimot en datter av herr Ulv Jonsson, herr Jon Havtoressons sønn. Resultatet vil uansett være at Rosensverd kan stamme fra kongehuset ...
1. Herr Jon Havtoresson (Rose) var bosatt på Huseby i Onsøy og døde ca 1390.
2. Han eide Elin (nå Elingård) i Onsøy, det går frem av et vitnebrev fra 1390-årene at han holdt skurøl på Elin for de ansatte, og må ha eid gården, har andre ment, og nå også jeg.
3. Hustru Åsa Ulvsdotter, bosatt på Elin, eide til 1433 Elin, som var odelsgods.
4. Hun må ha arvet gården fra herr Jon Havtoresson gjennom minst ett slektsledd, men på grunn av generasjonslengdene neppe mere heller enn ett slektsledd.
5. Elin (Elingård) er nabogård til Huseby og har sikkert vært drevet under samme forvaltning som Huseby. For å være kort med konklusjonen:
Hustru Åsa kan være etterkommer til alle av herr Jons barn, men siden fornavnet Ulv er sjeldent, står det to realistiske muligheter igjen, enten at hun var barn til herr Ulv Holmgeirsson eller herr Ulv Jonsson.
Forskningen omkring arveforholdene etter herr Ulv Holmgeirsson (Larsson 1964) begrunner at han ikke var far til hustru Åsa. Herr Ulv Jonsson arvet Huseby-godset i Onsøy (det går frem av skifteutskrifter fra familien på Ervalla ca 1515 til 1560, nå i SRA, Tidö-arkivet, eske 499). I tiden mellom 1390 og 1420 må Elin ha vært skilt ut av Husebygodset. Husebygodset er ennå helt samlet i 1569 (Jordebok fra slekten Roos av Ervalla).
Den mest sannsynlige forklaringen er at hustru Åsa er et utenomekteskapelig barn til herr Ulv Jonsson, som har gitt henne Elin i personlig gave, før herr Ulvs gods ble delt mellom de rettmessige arvingene. (Det finnes forøvrig en stor svensk faglitteratur omkring godsskiftene på Ervalla.).
Vigerust har senere gått bort fra denne oppfatningen, slik at også denne konstruksjonen nå savner støtte, jf innlegg av 9. august 2003 på digitalarkivets brukerforum post 16490:
Det har igrunnen ikke vært noe galt med denne, før nå i de siste månedene. En ung historiker ved navn (KD) har nemlig innlevert en avhandling til doktor-filosgraden ved Univ. i Oslo. I en liten bit av avhandlingen, som vedrører eiendomsforhold på Romerike, har han klippet av slektsrekken mellom nr. 4 og nr. 5. (Ulv Jonsson og Åsa Ulvsdotter)
Alternative forsøk på å forklare Elinættas mødrene opphav er så langt ikke gjort. Åsa Ulvsdotters far er ikke kjent. Det er da heller ikke så merkelig, all den stund det eneste belegg vi har for Åsa Ulvsdotters eksistens er en skiftekvittering fra 1433. Denne sier i all sin enkelhet at Sigurd Sjøfarsson, Erik Olavsson og Tormod Eivindsson var fornøyd med det oppgjør i penger og løsøre som de hadde fått etter moren, Åsa Ulvsdotter, og at faren, Olav Torsteinsson, upåtalt skulle følge den øvrige arven. En tilføyelse om at dette skulle gjelde for resten av Olavs levetid, ble samtidig strøket ut.
Det sier seg selv at noe filiasjonsbevis for Åsas fedrene opphav ikke kan utledes av skiftekvitteringen. Og da kvitteringen kun gjelder løsøre, vet vi ingenting om hva slags jordegods hun kan ha hatt eller om hun førte jordeiendom med seg i det hele tatt. Isolert sett har vi derfor ikke grunnlag for å si noe som helst om Åsa Ulvsdotters forfedre rent bortsett fra at hun i kraft av sin sosiale innplassering også selv må antas å ha hatt en overklassebakgrunn. "

Åsa gifte sig med Olaf Thorstensen Gyllenhorn.......

Copyright Lars Ekdahl © 2004-

Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 11 Juli 2006 med Legacy 5.0 från Millennia och modifierad av LTools 15 mars 2010