Bo Bosson
(-)
Carin Pedersdotter Fargalt
(-)
Sten Bosson Natt och Dag
(Ca. 1351-Före 1411)
Ingeborg Karlsdotter
(-Efter 1411)
Riddaren, riksrådet och häradshövdingen Bo Stensson Natt och Dag
(Ung 1391-1469)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn::
Katarina Svensdotter Sture

Riddaren, riksrådet och häradshövdingen Bo Stensson Natt och Dag
  • Född: Ung 1391, Ekhult, Björsatek, Östergotland
  • Äktenskap: Katarina Svensdotter Sture före 24 Apr 1426
  • Död: Mellan 20 augusti 1469 och 1477
bild

I boken "En krönika om den idag ännu levande äldsta släktrn av rent svenskt urspring, ätten nr 13 på Riddarhuste. Natt och Dag samt de Natt och Dagsta sturarna" skriver Mats Linday bl.a. Hitills har vi rört oss i vad man kallar för "sago-åldern". Uppgift står mot uppgift, dokumentationen är tveksam i en del fall, 1500-talsgenealogerna har tytt personer och händelser på sitt sätt efter en tids bedömmningar. Det har i sin tur påverkat senare tiders forskare. När vi nu kommer on på 1400-talet är den skriftliga dokumentationen betydligt rikare och därför blir också slutsatserna, eller borde i alla fall bli mer korrekta.
Med anledninga av det här sagda kan man fastslå. att den förste Natt och Dag, som skrev sig till Göksholm, och bevisligen bodde var var brodern Bengt Stensson

Till Bergunda, Bergunda sn i Kinnevalds hd i Småland, var riddare 1408 23/10, deltog i räfsteting i Östergötland 1413, häradshövding i Bankekinds hd 1414, 1435 och ännu 1451. Riksråd. Slöt sig 1434 till resningen mot konung Erik av Pommern och fick 1436 jämte sin broder Bengt befälet på Kalmar, vilket Karl Knutsson 1439 fråntog dem; begav sig då till kung Erik, men ingick förlikning med Karl Knutsson 1440. Beseglade som kung Kristoffers råd dennes stadsfästelsebrev å Lybeck och andra hansestäders privilegier i Sverige 1445 25/9.

Var kung Karls råd 1453 och 1455, men deltog vid mötet i Skara 1458 21/1 vid valet av kung Kristian I:s äldste son till hans efterträdare. Levde ännu 1469 20/8. Han var åtminstone från 1431 bosatt på Bergunda, sedan på Eksjö Hovgård, Vallsjö sn i Västra hd i Småland, vilket han erhöll genom sitt gifte liksom förläningen av Sundholms län eller åtminstone Västra hd i Njudung och Södra Vedbo hd i Småland, vilket han fick redan 1439. Bo Stenssons sonsons son var riksföreståndaren Sten Sture d. y. (1492-1520). Gift före 1426 24/4
Källa:EÄ 5 s 384ff, Raneke s 2-3).

Bo gifte sig med Katarina Svensdotter Sture före 24 Apr 1426. (Katarina Svensdotter Sture föddes ungefär 1395 i Bergunda, Kronoberg och dog före 20 Aug 1469.)

Copyright Lars Ekdahl © 2004-

Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 10 Jul 2007 med Legacy 6.0 från Millennia och uppdaterades den 6 januari 2016