pil
Lars Jönsson
(1705-1769)
Britta Nilsdotter
(-)
Nämndemannen Jöns Larsson
(1754-1830)
Olof Jönsson d.ä.
(1800-1875)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn::
Maria (Maja) Catharina (Cajsa) Abrahamsdotter

Olof Jönsson d.ä.
  • Född: 31 september år 1800 i Vintrosa
  • Anm:Faddrar var Lars Jönsson och hans hustru Chatarina Svensdotter, (en son?) Lars Pehrsson från Göthavitorps ägor samt pigan Anna Sophia Eriksdotter i Göthavi
    Källa: Husförhörslängd.
  • Äktenskap: Maria (Maja) Catharina (Cajsa) Abrahamsdotter
  • Död: 16 januari 1845 en ålder av 45 år
bild

Gården Götavi bestod vid denna tid av 2 mantal, vilket var en avsevärd storlek på en gård denna tid.

Mantal = kam., det aritmetiska tal, som uttrycker ett hemmans storlek i kameralistiskt afseende (t. ex. 1 mantal, 1/8 mantal). Urspr. hette det "mannatal" och betydde ett visst antal besuttna jordbrukare, sedan "hufvudtal" i allmänhet. I ett Kungabrev av den 27 feb.1452 utskrev Karl Knutsson en tillfällig gärd efter "mannatal" på det sätt, att 6 bönder eller 12 landbönder, gemensamt bildade gärdetal, skulle svara för en hel gärdelott, bestående av kött, smör, gryn och annan proviant till bestämda kvantiteter samt en mark penningar.

På denna grund utvecklades ett beskattningssystem, vars kärna utgjordes av den edsvurna taxeringsnämden av skatteskyldiga med kronoombud. Resultatet av den årliga taxeringen begynte slutligen fixera sig, och man enades om en bestämd delningsgrund, sjättingen varav såsom namnet antyder, sex bildade ett fullt gärdestal. Den jordegendom, som lämnade besuttenhet åt en bonde, var en sjätting. Två landbönder räknades för en bonde, och den jordegendom, på vilken en landbonde ansågs besutten, var en halv sjätting. Efter hand utbyttes denna benämning mot den av mantal.

Begreppet mantal hade således från att avse personen blivit uttryck för en jordegendoms förmåga att med bibehållande av brukarens bärgning i lika förhållande med andra jordegendommar deltaga i skatter. Genom skattläggnings - och jordeboksväsendets införande och utveckling erhöll mantalet slutligen, vid tiden för Gustaf II Adolfs död, den absoluta betydelse, som definitionen anger.-- Gårdatal, gärdemantal och hemmantal äro synonymer till mantal.
Källa: Nordisk Familjebok och gamla handlingar.

bild

Olof gifte sig med Maria (Maja) Catharina (Cajsa) Abrahamsdotter, dotter till Abraham Pehrsson och Maria Pehrsdotter. (Maria (Maja) Catharina (Cajsa) Abrahamsdotter föddes den 21 Jan 1803 i Tysslinge, Örebro kn, och dog före 1890.)

Olof Jönsson den äldre var Henrik Göthlins farfars, farfars, far

Copyright Lars Ekdahl © 2004-

Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan suppdaterades den 20 februari år 2007 och uppdaterades den 17 april 2016