Daniel Eriksson Waldon
(Före 1657-)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn::
(Bengta) Wijndruf

Daniel Eriksson Waldon
  • Född: Före 1669
  • Äktenskap: (Bengta) Wijndruf
  • Levde 1669 Eskilstuna, Södermanlands län;
bild

Trädgårdsmästare på Läckö, Ekolsund, Rävsnäs.
Källa: Anbytarforum

Anm: Det kan finnas ett släktskap mellan Waldon och Vogler genom Erik Palm--Annika Palm--Barbro Christina Hagedorn (gift med Christian Vogler) enligt följande: Erik Palm, kallades även Eriksson Palm enligt ett brev av den 10/3 1670. I ett brev omkring 1667-69 nämner han sin broder då Daniel Waldon på Läckö, angående leverans av trädgårdsdetaljer. I en dombok 1719 kallas dessutom Catharina Danielsdotter Waldon och Magnus Gabriel Palm för syskonbarn, varför det är mycket troligt att Daniel Eriksson Waldon är Erik Eriksson Palms broder. Daniel Waldon finns för Läcköstaten i Södermanland och Eriks fader hade ägt mark i Eskilstuna (Södermanland). Om de är hel eller halvsyskon är däremot ovissare. [Thage Petrusson]
Källa_:Anbytarforum

Trädgårdsmästare på Läckö. Daniel är den äldste kände i denna släkt, han var trädgårdsmästare och anställd hos Magnus Gabriel De la Gardie redan år 1658 på godset Ekholmen i Uppland, där han anlade den stora trädgården, varvid han hade "en mängd dalkarlar" till hjälp och vid planteringen av de "svårskötta och sällsynta" växterna hade han som sakkunnig rådgivare självaste Olof Rudbeck d. ä. Valdon flyttade antagligen till Läckö år 1660. År 1662 är han där i arbete med att förse trädgården med båggångar och att indela den i kvarter. Magnus Gabriel hade tydligen stort förtroende för denne sin trädgårdsmästare då han beordrade honom att samtidigt ha inspektion över samtliga De la Gardies anläggningar i Västergötland, vilka voro ganska många. Före 1657 var han trädgårdsmästare på kungsgården Rävsnäs i Toresunds socken i Södermanland, år 1657 på Ekolsund i Husby Sjutolfts socken i Uppland, hos greve Clas Tott. Enligt domboken för Kållandsö härad 1691 flyttar Valdon som fattig till Karlstad.
Källa: Nättidningen Rötter, Ana 382

Den äldste kände i denna släkt hette Daniel Erikson Valdon. Han var trädgårdsmästare och anställd hos Magnus Gabriel De la Gardie redan år 1658 på godset Ekholm i Uppland, där han anlade den stora trädgården varvid han hade ”en mängd dalkarlar” till hjälp och vid planteringen av de ”svårskötta och sällsynta” växterna hade han som sakkunnig rådgivare själve Olof Rudbeck d.ä. Valdon flyttade antagligen till Läckö år 1660. År 1662 är han där i arbete med att förse trädgården med båg-gångar och att indela den i kvarter. Magnus Gabriel hade tydligen stort förtroende för denne sin trädgårds-mästare då han beordrade honom att samtidigt ha inspektion över samtliga De la Gardiska anläggningar i Västergötland, vilka voro ganska många.

Före 1657 var han trädgårdsmästare på kungsgården Rävsnäs i Toresunds socken i Södermanland, och år 1657 på Ekolsund i Husby Sjutolfts socken i Uppland, hos greve Claes Tott. Av det föregående torde vi kunna sluta oss till att trädgårdsmästaryrket inte, eller i ringa omfattning hade med växter att göra, beträffande odling av dessa, utan fastmer med trädgårdsanläggningar, trädgårdskonst – och arkitektur. Daniel Valdons hustru hette troligen Bengta Winjdruf. Om hon var svenska var hon troligen dotter till borgmästare Sven Person i Borås, vilkens barn kallade sig Winjdruf. De enda kända med detta namn i Sverige vid den tiden. Daniel Eriksson Valdon hade fyra kända barn.

Abraham, död 1719 var redan 1688 trädgårdsmästare på Läckö. Före 1705 var han bosatt på Låkälle, Därefter på Berg Sven Månsgården som han samma år han dog friköpte till skatte av kronan. I sitt testamente förordnade han att hans änka skulle ärva såväl Låkälle som Sven Månsgården. (Gift år 1711 med Barbara (Barbro) Christina Hagedon) med vilken han hade två söner. Båda döda före fadern. Änkan gifte år 1721 om sig med förste mannens efterträdare i tjänsten Christina Vogler och blev därigenom stammoder för släkten Vogler. Chatarina, född omkring 1658 död 1740 på Berg Bengt Håkansgården i Otterstad, gift med byggnadsskrivaren på Läckö Jöns Svensson Källberg. Anföräldrar till den stora Kjällbergssläkten.

Märta. Död 1719 i Mariestad, gift första gången med bildhuggaren Börje Löfman i Mariestad. Denne har gjort altaruppsatsen och predikstolen i Mariestads kyrka.

Christina. Född omkring 1675, död 1760 på Sal i Sunnersbergs socken. Gift första gången med komministern i Sunnersberg, Sven Larsson-Kjellberg från Pilaholm i Källby. Andra gången med kronofogden Jonas Höök på Sal i Sunnersberg. Möjligen kan också följande två ha varit Daniel Valdons barn: Sofia, Död 1703 gift med kammarskrivaren Hans Hanson-Förne, vilkens son Carl blev adlad Törnebladh, Samt en kapten Valdon, vilken tjänstgjort vid Jönköpings regemente.
Källa:Brev skrivet av Georg Ljungqvist

Copyright Lars Ekdahl © 2004-

Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades den 5 februari år 2008 och modifierad av LTools den 23 mars år 2010