Befallningsmannen och fogden Christoffer Geijer
(-1657)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn::
Dorotea de Besche

Befallningsmannen och fogden Christoffer Geijer d.ä.
  • Född: Österrike
  • Äktenskap: Dorotea de Besche
  • Död: 1657
  • Begravd: Lindesbergs kyrka
bild

Ur boken Emanuel af Geijerstams Levernesbeskrivning (utgiven av Ingvar Andersson) Födelse och härstamning
"G: Geijer som föddes 1682 och dödde den 26 Octobris 1746, hwars fader war SkogsInspectoren i Wermeland Herr Christopher Geijer och Moder Fru Engel Carlberg. Och min moder fru Lovisa Sophia Tranea, som föddes den 9 Januarii 1696 och dödde den Julii 1750. Dess fader war Amiralitets Doctoren Herr Johan Gottskalk Traneus, och moder Wälborna Fru Elsa Carlström, dotter af Wälborne Herr Jan Gustaf Carlström till Uddeholm. Härstammande iag således å fäderna ifrån Geijerar som i Sweriet äro inkallade för Bergswettenskapens utlärande, och hafwa jemväl många af det namnet tiänt wid Bergwerken i Riket. At Geijerar äro tysk Adel, tyks de gamlas Familie-wapn utwisa, som warit en Geier mitt uti och öppen Hielm ofwan. Efwen är mig sagt: at i Nürnberg, ett dylikt Geijer wapn skall sitia. Min Farfader har ock af Kong Carl XI warit nemd för Adelsman, men hafft det med de gamla lika tanckesättet, att det war endast ett onus. Å möderne är iag endast Swensk, härstammande från Nerke å Traneernas sida och från Wermeland och Wester Giötland å Carströmars sidan. Iag har således, både å fäderne och möderne sidan hederliga förelysande exempel. Gud gie mig Nåd, at Hans Heliga Namn til äro och min Siähl til ewig fromma, at med helsa så frambringa min lefnad under wälsignelse i min hantering så länge Gud behagar!!!"...

Christoffer gifte sig med Dorotea de Besche, dotter till Slottsarkitekten Gillis de Besche och Sara Petersdotter Dionysia. (Dorotea de Besche föddes under 1608 i Nyköping, dog under 1696 i Linde, Lindesberg och begravdes den 30 Maj 1697 i Linde kyrka.)

Christffer Geijer d.ä. var kanske min fru, Åsa Lagers, 10:e generation anas (Helena de Besche) kusins make

Copyright Lars Ekdahl © 2004-

Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 16 Okt 2007 med Legacy 6.0 från Millennia och uppdaterades den 26 februari år 2013