pil pil pil pil
Bonden på Malöga Lars Eriksson
(1741-1801)
Anna Andersdotter
(1741-1795)
Sockerraffinör Hans Olsson Frossberg
(1728-1810)
Ingeborg Börjesdotter,
(1749-1811)
Bonden Olof Larsson
(1779-1847)
Christina Hansdotter Frossberg
(1784-1877)

Hemmansägare på Erik Ambrosiegården Lars Olsson
(1814-1904)
picture

 

Familjekopplingar

Äkta hälfter/Barn::
1. Anna Maria Finlöf

2. Anna Brita Börjesdotter

Hemmansägare på Erik Ambrosiegården Lars Olsson
  • Född: 24 November 1814, Våthult, Stora Lundby, Lerums kommun, Älvsborgs län
  • Döpt: 27 november 1814 , Stora Lundby, Lerums kommun, Älvsborgs län
  • Äktenskap (1): Anna Maria Finlöf år 1838
  • Äktenskap (2): Anna Brita Börjesdotter
  • Död: 3 April 1904, Sandängen Stora Lundby, Lerums kommun, Älvsborgs län vid 89 års ålder
  • Begravd: 12 April 1904, Stora Lundby, Lerums kommun, Älvsborgs län
bild

Troligen tog sonen August Finlöf över ägandet av Sandängen någon gång mellan 1882 och 1894. Hela Tollestorps by blev ju industriområde under 1970-talet och alltihop jämnades med marken.
"Erik Ambrosiegården" eller "Erik Ambrosgården" var en av gårdarna i byn ,kanske uppkallad efter Erik Ambrosson Ekling, en lokal lagman som lär ha levat här i början av 1900-talet


Lars gifte sig med Anna Maria Finlöf, dotter till pigan Brita Andersdotter, år 1838. (Anna Maria Finlöf föddes den 11 November 1816 och dog år 1843.) I samband med sitt giftermål med Anna Maria Finlöf köpte , Lars, Olsson, tillsammans med sin blivande hustru Sandängens gård av dödsboet efter Anna Marias far Anders Finlöf. Anna Maria dog redan 1843. Lars tycks ha brukat gården ända till in på 1890-talet.
Sandängen gård ca 1905 Sandängen gård ca 1905
Vid hustruns död 1897 står Lars noterad som inhys. och vistas på Jonsered. I församlingsboken finns en notering att sonen August Finlöf,Gnesta, står som ägare till Sandängen.
På sidan 288, "Å församlingen skrifne" finns Lars på rad 24, införd på den sidan från Sandängen 1900-12-18 och avförd från sidan 1901-03-09 till Sandängen Er Ambrg. Han blev alltså återskriven på Sandängen efter några månader på församlingen. (Konstigt?)

Bouppteckning efter Frälse Inspectoren herr Anders Finlöfs hustru Johanna Ekman.
........I närwaro af de omyndigas Lagligen tillförordnade förmyndare Gästgifwaren S. P. Javette i Lerum och Bonden Anders Börjesson i Tollestorp Erik Ambrosgården, upgaf Enkan Finlöf qwarlåtenskapen till antekning och wärdering i ordning som följer, sådan den wid dödstimman befans och under wanlig förbindelse: Fastighet --------- Ett halft mantal af hela Frälse Hemmanet Tollestorp Erik Ambrosgården som aflidne Inspectoren Finlöf under äktenskapet inköpt af Gästgifwaren Javette, efter afhandling den 23 Februari 1827, hwarmed blifwit Lagfarit och Lofl. Härads Rättens fasta meddelad den 7 Juni 1828; uptages med de på Hemmanet warande åbyggnader i wärde till .......... 1666:32 (etc) (Här nämns de omyndiga barnen utan inskränkningar. Och så här kom Tollestrorp Erik Ambrosgården i Anders Finlöfs ägo. Den köptes sedan loss från dödsboet av dottern Anna Maria när hon gifte sig med Lars Olsson.)

bild

Lars gifte sig därefter med Anna Brita Börjesdotter, dotter till Bonden och häradsdomaren Börje Jönsson och Katarina Svensdotter. (Anna Brita Börjesdotter föddes den 24 Oktober 1821 i Kullegården, Lerum, Lerums kommun, Älvsborgs län, döpt den 28 Oktober 1821 i Kullegården, Lerum, Lerums kommun, Älvsborgs län och dog den 4 Januari 1897.)

Lars Olsson är min,Lars Ekdahls ,farmors, farfar

Copyright Lars Ekdahl © 2004-


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 10 apr 2008 med Legacy 6.0 från Millennia och blev uppdaterad den 27 maj 2015 med Legacy 8