Johanna Ekman
(-)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn::
Inspektorn på Öijared Anders Finlöf

Husjungfrun Johanna Ekman
  • Äktenskap: Inspektorn på Öijared Anders Finlöf den 25 Sep 1785
  • Död: 4 mars år 1811, troligen på gården Berg i Wädtle härad och Lundby Socken där makarna bodde. Dock ingen notering i dödsboken
bild

Johanna gifte sig med Inspektorn på Öijared Anders Finlöf den 25 Sep 1785. (Inspektorn på Öijared Anders Finlöf föddes under Apr 1755 och dog den 10 Jan 1832.)

1811 den 1:sta Maij förrättades uppå anmodan Bouptekning efter Frällse Inspectoren herr Anders Finlöfs hustru Johanna Ekman som den 4 sistl:na mars, utan några Bröstarfwingar, med döden afgått, och äro dess efterlefwande syskon Enkan Sara Britta Bjurgren boende i Skara och hustrun Lisa Blomqwist i Wenersborg. Enkemannen herr Inspectoren A. Finlöf upgifver egendomen i den ordning som densamma här nedanefter finnes anteknad och wärderad, samt företer härwid ett mellan honom och den afl:na under den 2:dra april 1787 i vittnenas Prosten herr Andreas Banks och v. Pastorn herr H. J. Strettenbergs närvaro författat Testamente, hwarigenom den efterlefvande maken är förklarad för fullkomlig ägare af all egendomen, utan att den afl:nes öfriga arfwingar därå äga att minsta Fordran eller klander gjöra.

Anm. Någon som har några uppgifter om någon av dessa tre systrar?

Copyright Lars Ekdahl © 2004-

Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan uppdaterades den 11 mars år 2008