Brita Andersdotter
(1785-1838)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn: 2. Okänd fader


1. Okänd fader
3. Inspektorn på Öijared Anders Finlöf

Brita Andersdotter
  • Född: 1784. Källa: Bl.a. husförhör St.Lundby, A1:1 1819-1820
  • Barn 1 med okänd fader
  • Narn 2 med okänd fader
  • Äktenskap: Vigselboken Stora Lundby C:3 (1763-1844) Bild 239/sid 4675 juli 1822 Inspektorn Enkemannen Anders Finlöf på Berg 67 år och hushållerskan Brita Andersdotter dito 38 år
  • Död: På frälsehemmanet Tollestorp Erik Ambrosgården 21 mars 1838 i en ålder av 53 år p.g.a. bröstsmärtot. Bouppteckning den 16 mars 1841. Arvingar är myndige sonen Anders, omyndige sonen Hans Christian samt dottern Anna Maria gift med bonden Lars Olsson i Tollestorp. Enligt testamente 1838 får mågen och dottern (Lars och Anna Maria) all lös egendom.
bild

Någon gång i mitten på 1800-talet (ingen exakt datum har hittats) flyttade en piga (maid) vid namn Brita Andersdotter till Berg. Hon hade tidigare arbetat som piga på Aspenäs egendom i Lerums socken (parish) men varifrån hon kommer eller när hon är född är ännu okänt. Avsaknaden av exakta datum betyder antagligen att hon inte var från socknen och då bristen på tillgänglig infornmation om detta är stor är sannoliken att finna något om hennes bakgrund väldigt liten.

Under tiden hon bodde på Aspenäs fick hon sonen, Anders Wilhelm, född 22 juni år 1813. Fadern okänd och i födelseboken är också noterat att Anders Wilhelm var oäkta son.

Den 11 november år 1816, efter att ha flyttat till Berg, föder hon ännu ett oäkta barn, Anna Maria.

Den 6 juli 1822 gifte sig "inspektorn och änkemannenr And. Finlöf vid Berg och hushållerskan Brita Andersdotter ibidem" (= vid samma plats) Han hade då hunnit bli 67 år och hon 38 år. Sex månader senare, den 5 februari år 1823 föds deras gemensamma son Hans Cristian. Moderns tre barn är noterade i handlingar som om de vore Anders Finlöfs egna. Även när familjen första gången noteras i kyrkoböckerna finns inget som indikerar att alla tre barnen inte skulle vara hans. Vanligtvis anges barn, som förs in i en familj av ena parten som styvbarn, såväl i kyrkoböcker som i andra rättsliga dokument. Undantag finns ju dock ibland från denna regel. Att Anders Wilhelm föddes innan modern flyttade till Berg bör ju tyda på att Anders Finlöf inte skulle vara fadern. Möjligheten finns ju ändå att han kan ha besökt Aspenäs efter att hans första hustru hade dött och "orsakat" barnets födelse?

Efter att Anders avlidit verkar det som om hans änka förlorade rätten till Berg. Dock hade Anders tidigare köpt granngården Tollestorp Eric Ambrosiigården, vanligtvis känd som Sandängen. Brita och hennes barn flyttade nu dit.


Det här med oäkta barn är ett svårt ämne. Dock ser det ju ut som alla barnen vid maken Anders Finlöfs död är upp tagna som hans legitima. En bouppteckning är ju ett juridiskt dokument med vittgående konsekvenser om det skulle bli något fel i det, så jag lutar nog åt att alla tre barnen skall ses som legitima.(Fast man kan aldrig vara helt säker. Se min morfar Carl Nilsson)

Vättle Häradsrätt F II:10 sid 693 ff:
År 1832 den 1:ste Martii blef efter derom gjord Requisition Bouptekning förrättad öfver qwarlåtenskapen efter f.d. frälse Inspectoren Anders Finlöf, som afled på Hemmanet Berg i Lundby Sochn den 11. sistledne Januarii och efter sig lemnat Enkan Britta Andersdotter Finlöf och omyndiga barnen Sönerna Anders 18 och Hans Christian samt Dottern Anna Maria 15 år gamla.

I närwaro af de omyndigas Lagligen tillförordnade förmyndare Gästgifwaren S. P. Javette i Lerum och Bonden Anders Börjesson i Tollestorp Erik Ambrosgården, upgaf Enkan Finlöf qwarlåtenskapen till antekning och wärdering i ordning som följer, sådan den wid dödstimman befans och under wanlig förbindelse:
Här nämns ju ändå de omyndiga barnen utan inskränkningar.

Copyright Lars Ekdahl © 2004-

Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 10 april 2008 med Legacy 6.0 från Millennia och uppdaterad den 28 mars 2015