pil pil
Bonden Olof Larsson
(1779-1847)
Christina Hansdotter Frossberg
(1784-1877)
Hemmansägare på Erik Ambrosiegården Lars Olsson
(1814-1904)
Anna Maria Finlöf
(1813-1843)
picture
Maria Charlotta Finlöf
(1843-1914)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn:

Handlanden Klas Emil Widegren

Maria Charlotta Finlöf
  • Född: 19 januari 1843, Stora Lundby, Lerums kommun, Älvsborgs län
  • Äktenskap: Handlanden Klas Emil Widegren den 24/6 1871
  • Död: 24 december 1913, Engelbrekt,Stockholms stad, Uppland i en ålder av 70 år
  • Begravd: 29 december år 1913 på Stockholms norra begravningsplats, avd. 1, kv. 11H, nr. 152 (kista, nr 1 i graven) Graven upplåten i evärdlig tid (upplåtelse nr 1)
bild

Brev från Maria Charlotta till Eva Justina
Stockholm den 6 januari 1909
      Min kära Eva!
Tack för ditt vänliga bref !. Efter allt sökande har jag nu fått reda på detsamma, så jag kan nu tillskrifva dig på din nya adress. Händelsen var denna att min byrålåda måtte utbytas, och därigenom kommo mina bref på villospår. Dit bref kom mig väl till pass, då vederbörande kom på besök, nämligen ett par söndagar före Jul, och då nämndes det som rörde din svårighet med fallet i trappan m.m., som det syntes tog hon del däri med tanke också vidare.
    Ja, det är ledsamt när ett ont träffar oss, men i alla synnerhet i en flyttning då man skall plocka om allt som man äger. Jag vet hvad detta vill säga, hoppas om du sköter väl, och akta dig för rubbningar och stötar, att det snart blir bra.
    Ja, nu är Julen öfver, och det Nya året inträtt. Jag får nu tillönska dig en lycklig fortsättning å detta nya år! Måtte vi vara nöjda och tålmodigt böja oss under pröfningar som Herren tillåter ske oss, en gång när målet är upphunnit, får vi se hvad allt har gagnat oss, den trogne vandraren får då skåda Gud och frälsaren, och honom få höra de välsignade orden- gack in du trogne tjänare, o.s.v. in i din Herres härlighet! en härlig stund skall detta blifva. Måtte vi tro detta och hoppas på Guds stora öfverinseende och barmhärtighet härtill, ty af nåd äro vi frälste. Lyckligt att så är!
   Som jag fått kort från Thea, och ej känner hennes adress, så vill jag bedja dig framföra mina hjertliga lyckönskan till de nyförlovade. Och på samma gång får jag gratulera dig att hafva fått ett gott stöd för din älskade dotter på vandringen igenom lifvets både glädje och sorger som mötas. Hälsa alla de dina tecknar din alltid tillgifna syster
Charlott
PS Som Hildur och Henrik nu är här, så beder dom mig hälsa dig Ett Godt Nyår! Samt de hjertligaste lyckönskningar till de nyförlovade.

Vid 1880 års folkräkning står Maria Charlotta Widegren antecknad som "handlandeänka" och bor i kvarteret Berget i Adolf Fredrik rote 5 i Stockholms stad tillsammans med sina tre barn . Vid 1900 års folkräkning står hon noterad som Widegren Finlöf Maria Charlotta och bor hon tillsammans med yngste sonen i 7:e kvarteret No: 40, Göteborgs Gustavi, Göteborgs och Bohus län.

Maria gifte sig med Handlanden Klas Emil Widegren.


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 10 april 2008 med Legacy 7.0 från Millennia och uppdaterad den 26 februari år 2013