pil pil
Hans Olsson
(1848-1898)
Eva Justina Johansdotter
(1851-1925)
Klas Arvid Olsson
(1891-1976)
Anna Carola Elisa (Lisa) Almgren
(1894-1963)
Lars Arvid Olsson
(1920-)

 

Familjekopplingar

Makar/Barn:

Margit Helmi Fitzluff

Lars Arvid Olsson
  • Född: 6 september 1920, Annedal, Göteborg, Göteborg och Bohus län
  • Äktsk/Relation: Margit Helmi Fitzluff
bild

Lars gifte sig med Margit Helmi Fitzluff. (Margit Helmi Fitzluff föddes den 26 april 1920.)

- "Lars har givit ut skriften - Familjens Levnadsöder 1984-1925. En släktkrönika som utgår ifrån Hans Olsson och hans hustru Eva Justina Johansdotter samt deras liv på arrendegården Gråbo och tiden efter det att familjen lämnat gården. Epoken från tillträdet av arrendet 1874 till Evas död i Göteborg 1925. Utblickar har också gjorts till Hans och Evas släkt. I en efterskrift behandlas rapsodiskt barnens senare levnadsöden.

Denna skrift är numera digitaliserad.Syftet med digitaliseringen har varit att göra den lättare tillgänglig för den nya generation som vuxit upp under mellantiden och för kommande generationer efter den.

Lars Ekdahl har bidragit med "tvättning" av OCR-tolkningen, skannat om en del av de ursprungliga illustrationerna och ställt ett antal nya bilder ur Konrad Ekdahls samlingar till förfogande. Några nya uppgifter ur Lars Ekdahls och undertecknads släktforskningar har tillkommit.

Dessa har där det varit möjligt huvudsakligen införts som fotnoter medan framför allt avsnittet om August Finlöf har kompletterats direkt i texten. Dessutom har några smärre korrekturfel i den ursprungliga utgåvan korrigerats. Den ursprungliga layouten och redigeringen har behållits i största möjliga utsträckning. Ett bildgalleri med ytterligare fotografier har tillagts på slutet.

Utgåvan distribueras i första hand som PDF-fil
Göteborg i december 2011 - "
Klas Engwall


Lars Olsson är ,Lars Ekdahls farmors brorson

Copyright Lars Ekdahl © 2004-


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 8 juli 2011 med Legacy 7.5 från Millennia och uppdaterades den 1 januari år 2016