pil
Frälsemannen och ryttaren Frans Torbjörnsson Ekestubbe
(Uppsk 1535-Efter 1618)
N. N. Karlsdotter
(-)
Torbjörn Fransson Ekestubbe
(Omkr 1590-1682)
Anna (Annika) Eriksdotter
(Omkr 1600-1664)
Bergsmannen i Råskog Frans Torbjörnsson Ekestubbe
(1624-1700)

 

Familjekopplingar

Äkta hälfter/Barn::
Ingeborg Torbjörnsdotter

Bergsmannen i Råskog Frans Torbjörnsson Ekestubbe
  • Född: möjligen 1624, Vikersgården, Viker, Nora Bergförsamling, Örebro län, Sweden
  • Äktenskap: Ingeborg Torbjörnsdotter före 1661
  • Död: början på år 1700, Vikersgården, Viker, Nora Bergförsamling, Örebro län, Sweden i en ålder av 76 år
bild

FRANS TORBJÖRNSSON begärde vid häradsrätten 1681 31/5 skattläggning å faderns egendom Vikersgården, emedan den genom hertig Karls förnyade adels- och sköldebref 1596 25/3 för farfadern beviljade frälsefrihet ej blifvit ordentligt fullgjord; men då klander däremot icke ägt rum, och fadern, som var rätter frälseman, ännu lefde, blev denna begäran afslagen. Sedan FRANS TORBJÖRNSSON efter faderns död 1682 14/2 blifvit ägare af nämda egendom, beviljades 26/5 samma år den ånya begärda skattläggningen, "efter han intet ville därföre utgöra rustning", hvilken förrättning af domare och nämd verkstäldes 1682 21/8, därvid Vikersgården skattlades till 1/4 hemman med 24 lisp. osmundsjern i skatt, med det förklarande af förrättningsmännen, att skatten icke kunde bestämmas till högre belopp, emedan hemmanet saknade skog, "hytte- och grufvedel, osmundssmedja, dam eller andra beskaffenheter, som fordras till ett bergsmanshemman". Hemmanet värderades vid samma tillfälle till 1,200 daler kpmt.

FRANS TORBJÖRNSSON erlade som löseskilling för både fast och lös egendom efter fadern 1,500 daler, däraf omkring 1,200 daler erfordrades till betäckande af skulder och begrafningskostnader, samt 300 daler erlades för de tre systrarnas arfslotter.

Frans, som också var nämndeman, häradsdommare m.m., gifte sig med Ingeborg Torbjörnsdotter före 1661. (Ingeborg Torbjörnsdotter föddes omkring 1641 i Viker, Örebro län, Sweden och dog år 1701 i Nora, Nora kommun, Örebro län.)
Källa:Ur boken Vikers-Ekestubbe slägten av J Johansson:

Vikersgården diskuteras bl.a. här

Frans Torbjörnsson Ekestubbe är Henrik Göthlins 11:e generations ana på hans fars sida. Hans farfars,farfars,morfars,mormors,far

Copyright Lars Ekdahl © 2004-

Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan uppdaterades den 22 september år 2009

Hemsidan skapades 10 april 2008 med Legacy 7.0 från Millennia och modifierad av LTools 23 mars år 2010