pil
. Väpnaren och Frälsemannen Torbjörn Pedersson (Ekstock) till Våla
(-1549)
Anna Stensdotter (Böjd arm)
(-1574)
Frälsemannen och ryttaren Frans Torbjörnsson Ekestubbe
(Uppsk 1535-Efter 1618)
N. N. Karlsdotter
(-)
Torbjörn Fransson Ekestubbe
(Omkr 1590-1682)

 

Familjekopplingar

Äkta hälfter/Barn::
Anna (Annika) Eriksdotter

Torbjörn Fransson Ekestubbe
  • Född: (f. beräknat 1595 av Gunnar Ödmann) omkring 1590 [Håkan Karlsson/Ur Appendix till Selma Lagerlöfs antavla i Rötter].
  • Äktenskap: Anna (Annika) Eriksdotter (Källa:?
  • Död: 14 februari år 1682 i Vikersgården, Nora Bergsförs, Nora kommun, Örebro län
  • Begravd: Begravd 5 mars år 1682 i Nora kyrka, Nora, Nora kommun, Örebro län
bild

Det framgår av handlingar att TORBJÖRN FRANSSON omkring 1612 kommit till Vikersgården och möjligen samma år ölifvit gift med enkan därstädes "hustru Ragnil" hvilken således skulle hafva varit den Xantippa, eller trätgiriga qvinna, som föranledt att TORBJÖRN ånyo gått i krigstjenst. Under åren 1613-1616 synes han dock hafva vistats i hembygden. Åtminstone kan man af Kammararkivets fogdehandlinga inhemta, att han under dessa och flera af de följande åren idkat bergsbruk. Sålunda heter det i ett af de bevarade bevisen härom:

Bekännes mig Torbiörn Frannson till Wijkers Gårdh, att haffwa Tijllblåst påå thette åhr 1613: Och belöper vthi Tijende 11 Faatt 16 ltt 4 mq:r, Huilkenn Tull Jag begärer wara Förskoned:r och Niutha samma Frijheett som andre Frelses Männ. Att Såå vdi saning ähr vnder mitt Bolmerke effter Jiag är Icke stadd wid Signnethe. Datum Nora Kyrkeboll denn 20 Martij Anno 1614. Torbiornn (bomärke) Franson. Under det föregående året 1612 hade "hustru Ragnil" i Vikersgården njutit frihet eller, rättare sagdt, fått behålla det för årets blåsning debiterade tioudejernet, utgörande 9 fat (= skeppspund) 7 lispund 12 mq - hvilket belopp motsvarade en tillverkning af omkring 95 skeppspund tackjern - emedan hon höll häst och karl "ute på tåg", d v s utgjorde rusttjenst för sin egendom. Sedan Ragnil blivit gift med TORBJÖRN FRANSSON blev det naturligvis hans sak att svara för denna tjenst, antingen sjelf, eller genom andra, så mycket mera som han tillika genom sin börd var frälseman
Källa:J Johansson: Vikers-Ekestubbe-släkten, Stockholm 1897

Torbjörn gifte sig med Anna (Annika) Eriksdotter. (Anna (Annika) Eriksdotter föddes omkring 1600 i Nora, Nora kommun, Örebro län och dog år 1664 i Nora, Nora kommun, Örebro län.)

Torbjörn Fransson Ekestubbe är Henrik Göthlin 12:e generations ana på hans fars sida. Hans farfars, farfars, morfars,farfars,mormor,farfar.

Copyright Lars Ekdahl © 2004-

Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 10 september 2008 med Legacy 7.0 från Millennia och uppdaterad den 17 april 2016