pil pil
Klas Kristersson Horn af Åminne
(Omkr 1518-1566)
Kerstin Krumme
(-1611)
Ture Pedersson Bielke Af Åkerö
(-)
Grevinnan Sigrid Sture Natt Och Dag
(-)
Friherren Christer Klasson Horn Af Åminne
(1554-1613)
Catharina Bielke
(1563-)
Friherren Svante Horn af Åminne
(1602-1645)

 

Familjekopplingar

Äkta hälfter/Barn::
Märta Ribbing

Friherren Svante Horn af Åminne
  • Född: 1602
  • Äktenskap: Märta Ribbing år 1634
  • Död: 1 Nov 1645 vid 43 års ålder
bild

Svante gifte sig med Märta Ribbing, dotter till Kammarjunkaren Erik Pedersson Ribbing och Anna Persdotter (af Forstena), år 1587 i Tensta, Uppsala län. (Märta Ribbing föddes år 1611 och dog omkring 1662.)

Svante (son av Christer, Tab. 2), friherre till Åminne, herre till Eka i Lista socken Södermanlands län samt Ribbingshof i Norra Vi socken Östergötlands län. Född 1602. Kammardräng hos konung Gustaf II Adolf 1620. Student i Uppsala ännu 162712 och i Leiden15 1629-05-26. Officierade vid nämnda konungs begravning12 1634-06-22. Assessor i Svea hovrätt 1635-01-03 och var tillika 1637 häradshövding i Stranda härad3. Vice president i Åbo hovrätt 1645-04-15, vilket ämbete han ej hann tillträda. Död s. å. 1/11 och begraven i friherrl. ätten Horns af Åminne familjegrav i S:t Annakoret i Uppsala domkyrka, varest en sorgefana efter honom med påskrift och vapen samt hans anors vapen uppsattes. Gift 1634 med Märta Ribbing i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenlöjtnanten Arvid Drake af Hagelsrum, i hans 1:a gifte, född 1619, död 1687), född 1611, död 166(2), dotter av konung Carl IX:s kammarjunkare Erik Ribbing, och Anna Persdotter av Forstenasläkten.
Källa:https://www.adelsvapen.com/genealogi/Horn_af_%C3%85minne_nr_2Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 15 Dec 2008 med Legacy 7.0 från Millenniaoch uppdaterad den 17 december 2015