pil pil pil
Riksrådet Klas Henriksson
(-Omkr 1520)
NN Kristersdotter
(Före 1509-)
Sigge Larsson
(1492-1509)
Kerstin Månsdotter Natt och Dag
(-Efter 1519)
Hövitsmannen och slottsfogden Krister Klasson
(-1520)
Ingeborg Siggesdotter Sparre (af Rossvik9
(-1544)
Klas Kristersson Horn af Åminne
(Omkr 1518-1566)

 

 

Familjekopplingar

Äkta hälfter/Barn::
Kerstin Krumme

Friherren, amiralen och riksrådet Klas Kristersson Horn af Åminne
  • Född: Omkr 1518, Åminne, Finland
  • Äktenskap: Kerstin Krumme år 1551
  • Död: 1566, Åby prästgård, Stora Åby, Östergötlands län vid ca 48 års ålder
bild

Friherre till Åminne i Halikko sn, Åbo län, Mustiala i Tammela sn, Tavastland, och Skällnora i Fresta sn (AB). Horn var page hos hertig Philip I i Pommern, hovjunkare hos Gustav Vasa. Friherre, amiral, riksråd. Född omkring 1518 i Åminne,
Finland. Död 1566 i Åby prästgård, Stora Åby (E). Begravd i Uppsala domkyrka, Uppsala
domkyrkoförs (C).

Först omnämnd 1544 då han deltog i valriksdagen i Västerås. Därefter häradshövding i Raseborgs län 1550.
1554 inledde han sin krigarbana och 1556 gjorde han under Jakob Bagge en militär insats i Ryssland och bidrog till att försvara Viborg. På grund av sin tapperhet blev han
ståthållare över Viborgs län och fick av svenske kungen uppdrag att tillsammans med Bagge medla
fred med Ryssland vilket lyckades 1557.

Beseglade Gustav Vasas testamente 1560 och i samband
med Erik XIV kröning 1561 blev Horn friherre och överbefälhavare för de trupper som översändes
till Estland. När kriget med Danmark bröt ut 1563 blev Horn satt att arbeta med här som drogs
samman vid gränsen till Småland, som kungen själv hade befälet över. Fälttåget gick inte så bra.
Efter att Jakob Bagge tillfångatagits 1564 fick Horn högsta befälet över flottan.

Han sammandrabbade med danska flottan i Kalmarsund den 12 augusti. Trots 28 svenska fartyg mot de
danska 40 lyckades de svenska jaga bort danskarna. Kung Erik som på plats bevittnat striderna gav
Horn i uppdrag att delta i kriget på land. Horn gjorde infall i Blekinge och intog Lyckeby och
2008-12-15 Ronneby under stor blodspillan. Senare intog och brände han danskarnas Sölvesborg, brandskattade
Åhus och skövlade Halland. Han återvände med stort krigsbyte och 500 fångar.

Vintertid 1565 gjorde han nya intåg i Halland där han brände Laholm och Ängelholm. På försommaren seglade med en flotta om 50 skepp och förföljde den danska och lybska flottan i flera drabbningar. Som belöning fick han av kungen ett högtidligt intåg i Stockholm. Efter sin sista drabbning, Sjöslaget vid Ölands norra udde 26 juli 1566, fick han uppdraget att ta befäl över landarmén som skulle inta Halmstad, men avled innan ankomsten dit
(Det mesta av informationen kommer från Elgenstiernas verk om Den introducerade Svenska Adelns Ättartavlor. )

Klas Kristensson Horn af Åminne kanske är Lars Hanssons 12:e generations ana på hans fars sida. Hans farfars, morfars, farmors, farmors, mormors, farfar.

Klas gifte sig med Kerstin Krumme. (Kerstin Krumme begravdes den 10 Mar 1611 i Uppsala domkyrka, Uppsala domkyrkoförs, Uppsala län.)Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 10 september 2008 med Legacy 7.0 från Millennia och uppdaterades den 17 december år 2015