Rusthållsåbon Jöns Persson
(1697-1757)

 

Familjekopplingar

Äkta hälfter/Barn:
Ingar Pehrsdotter

Rusthållsåbon Jöns Persson
  • Född: 1697, Bjära,Vinslöv,Hässleholms kn,Skåne län
  • Äktenskap/Relation: Ingar Pehrsdotter den 22 oktober 1721 i Vinslöv, Hässleholms kommun
  • Död: 27 april 1757 av obstruktion och svullnad ,Viby nr 6, Kristianstads län vid 60 års ålder
bild

Jöns gifte sig med Ingar Pehrsdotter, dotter till Rusthållaren Pehr Trulsson och Kjersti Nilsdotter, den 22 oktober 1721 i Vinslöv, Hässleholms kommun. (Ingar Pehrsdotter föddes år 1693 i Vanneberga nr 11, Kristianstads län och dog den 5 mars 1779 i Viby nr 6, Kristianstads län.)

"På den del av Kristianstadsslätten, som på ena sidan spolas av det öppna havets bredryggiga dyningar och på den andra kringgärdas av nordöstra Skånes stora sjöar, ligger den lilla byn Viby, vilket namn intill 1778 var gemensamt för såväl socknen som församlingen......

Det är en gammal kulturbygd. Vä på ena sidan av Hammarsjön nämnes som stad i tidig medeltid och under 1100-talet hade ärkebiskopen ett fast slott i Åhus, staden med dominikanerkloster, helgeandshus och hospital, belägen ett 10-tal kilometer söder om Viby...........

Mitt i denna urgamla kultur- och jordbruksbygd, där slättens mjuka våglinjer sammansmälta med den i norr ifrån kommande skogsbygden till ett vackert och harmoniskt helt, låg på 1700-talet kronorusthållshemmanet Viby n:r 6, 3/8 mantal.......

Så kom den dag i vårmånaden Martius, Då Jöns Persson, så hette den nye åboen på Viby n:r 6, tog sin gård i besiktning. Han kom inte ensam. Den 22 oktober 1721 hade han och Ingar Pehrsdotter vigts i Vinlövs kyrka av kyrkoherden Ivar Blanxius och därefter flyttat till Vannberga, där Jöns Pehrson blev rusthållare. Här föddes de tre äldsta barnen, Anders, Anna och Pehr, som endast var några veckor gammal när familjen kom till Viby. Men döpt var han, ty det hade inte varit rådligt att taga ett odöpt barn den mer än milslånga vägen från Vannerberga till Viby, då alla onda makter kunde fritt husera......

År lades till år och familjen blev att större. År 1743 bröt in. Hattarnas dåligt förberedda revanschkrig mot Ryssland led mot sitt slut och tronföljdsfrågan i Sverige blev allt mer brännande. Även i Viby förmärktes några dyningar efter striderna ute i landet, men det glömdes snart för den farsot som började härja i byn. Ett av de första offren blev Jöns Perssons och Ingar Pehrsdotters lilla treåriga dotter Pernilla. Den 25 mars bars hon till graven på Viby kyrkogård.......

På sommaren 1744 föddes det yngsta barnet, dottern Hanna, som fick namn efter sin avlidna syster
Jöns Persson hade nu god hjälp av sin äldste son Anders och lantbruket förbättrades alltmer. Den 27 september år 1752 gifte sig Anders emellertid med änkan Elna Pehrsdotter i Rinkaby och fick med henne skattehemmanet Rinkaby n:r 15 1/3 mantal, där han blev rusthållare
Nu var det Pehrs tur att visa, att han kunde bli fars hjälpreda. Visserligen var han bara 13 år, men läsa och skriva kunde han som en hel karl. Det hade fadern lärt honom och nu skulle han lära honom att sköta en hel gård, så att han en gång skulle kunna vara skickad att övertaga Viby n:r 6, vartill han nu efter Anders giftemål stod närmast......"
Källa:
Citat ur böckerna Bjärasläkten, del 1-2,som bygger på forskningar av Yngve Wiberg, (enl. rec. i SoH 1958, s. 88-89) och utgiven av sonen Åke Wiberg. Finns att läsa på bl.a. Stockholms stadsbibliotek

Anm 1: Jöns Pehrsson var rusthållare å Viby n:r 6. Han blev stamfader för Vibygrenen och var Yngve Wibergs farfars farfars far. Rusthållaregården i Viby gick från far till son till dess Yngve Wibergs farfar Ola Jeppsson nödgades sälja gården.

Anm. Enligt en muntlig tradition kallades släkten för Bjärasläkten. Traditionen talar också sanning. Yngve Wiverg kunde efter många års arbete föra släkten tillbaka till Troells (Truls), åbo i Bjära och född därstädes år 1509.

Jöns Perssons gren av Bjärasläkten har fått namnet Vibygrenen.

Anm 2. För att fortsätta att följa ättlingarna till Bjäresläkten gå till hustruns sida och där följ de små, blå pilerna i namnrutan/orna på de efterföljande sidorna

Jöns Persson är Anne-Marie Robertsson Eklunds 8:e generations ana på hennes fars sida, hennes farfars, farmors, morfars, farfar.Copyright Lars Ekdahl © 2004-


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 26 april 2010 med Legacy 7.4 från Millennia och uppdaterad den 24 april 2016