Johan Olsson
(-Före 1695)
Anna Matsdotter
(-Före 1695)
Johan Sundelius
(1712-1795)

 

Familjekopplingar

Makar/Barn:

1. Hedvig Myrdal

2. Kajsa Stina Ekström

Comminister Johan Sundelius
  • Född: 20 juni 1712,Gillberga, Vittinge, Uppsala län
  • Äktenskap (1): Hedvig Myrdal
  • Äktenskap (2): Kasa Stina Ekström
  • Död: 8 februari 1795 av slag, Ubby, Dalby, Uppsala vid 82 års ålder
  • Begravd: 19 februari 1795, Ubby, Dalby, Uppsala
bild

Johan Sundelius gifte sig med Hedvig Myrdal. (Hedvig Myrdal föddes år 1723)

bild

Johan gifte sig därefter med Kajsa Stina Ekström. (Kasa Stina Ekström föddes år 1761 i Stockholn.) Med henne fick han åtminstone 2 barn.Charlotta Carolina . f. 1785 i Dalby samt Carl, f. 1787. också i Dalby

Johan Sundelius, Upl., född 1712, stud. 1732, prestvigd 1735, 
adj. i Åker; vid komminister-ledigheten uppsatte konsistorium 
förslag, hvilket patronus lagman Karl Gustaf Wattrang ej 
öfverkla-gade, enl. bref till konsistorium (Hammarskogsboken s. 270), 
emedan Sundelius, hvilken Wattrang oøh församlingen önskade, fått 
rum. S. blef sålunda komminister genom val 1743 d- 7 Sept. 
och tillträdde följande år." Han förehölls 1770 att på bröllop och 
samqvä bära sig oskickligt åt. Till ursäkt anförde han, att 
sedan han 2 gånger legat på sjöbotten, så hade hans hufvud blifvit så 
förstördt, att han icke kunde fördraga starka drycker. Han dog 
1795 d. 8 Febr., och var gift med Kristina Ekström.
Källa:Uplands fornminnesförenings tidskrift via runeberg.org

Copyright Lars Ekdahl © 2004-


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 14 januari 2012 med Legacy 7.5 från Millennia och uppdaterades den 26 frbruari 2015