Hans Larsson
(1694-1756)

 

Familjekopplingar

Makar/Barn:

Gertrud Hansdotter

Hans Larsson
  • Född: 27 september 1694, Magnuse, Ardre, Gotlands kn, Gotlands län
  • Äktenskap: Gertrud Hansdotter den 2 november år 1718, Alskog
  • Död: 1756 den 12 Martsi dödde af häftig bröstverck Kyrckievärdaren Hans Larsson Snosvalds, en man som intet något synnerligit beröm värd var dock ärlig var Kyrkiovärd in emot 12 år hvarvid han viste trohet och nit, dödde 61 år, 5 månader och 3 dagar gammal, begrofs den 21 Martsi på Kyrckiogården
bild

Hans gifte sig med Gertrud Hansdotter. (Gertrud Hansdotter föddes Beräknat 1695 och dog den 15 oktober 1753 i Snogvalds, Alskog, Gotlands kn, Gotlands län.)

Gården Magnuse
"1/4 hemman. 5 markeley. Haver åker till 6 tunnland. Äng till 7 manslätt. Ag in Magnuse myr. 1 hage till 2 höstar. Tarvelig skog."¨
1614 nämnes en Jacob Esbjörnsson Magnuse för gården....

Under åren 1710-1736 brukade Hans Larsson gården Magnuse.Han står för halva gården
" 1/4 hemman.5 markeley. Haver åker till 6 tunnland. Äng till 6 manslätt. Ag i Magnuse myr. 1 hage till 2 hästar.Tarvelig skog. Hans Larsson har också åtskillig frijord.
Källa: Alskboar (betyder Alskogsbor) En bok om Alskog socken och dess invånare av Annie M. Jacobsson

Copyright Lars Ekdahl © 2004-


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 2 juli 2012 med Legacy 7.5 från Millennia och uppdaterades den 28 augusti 2012