Nybyggaren i Arnstorp Mickel Larsson Parkkoinen
(1592-Omkr 1680)

 

Familjekopplingar

Makar/Barn:

Okänd

Nybyggaren i Arnstorp Mickel Larsson Parkkoinen

  • Född: 1592, Hälsingland
  • Äktenskap: Okänd
  • Död: Omkr 1680, Arnstorp (Jangshöjden), Sunne kommun, Värmlands län vid ca 88 års ålder
bild

En av de allra första finnar som bosatte sig i Fryksdalen. Genom ett bevarat skötselbrev kan vi exakt datera Mickels födelseår till 1592. Verksamhet: omkring 1620 Arnstorp ( Jangshöjden var det ursprungliga namnet på Arnstorp ), Sunne då sonen Lars föds
Källa: Peter Arnstberg

Svejefinnarna, eller snarare skogsfinnarna som möjligen är ett mer adekvat uttryck, flyttade till den västra rikshalvan under perioden 1580-1650. De kom via olika flyttningsvägar, exempelvis över Svärdsjö, Orsa, Ore eller Karlskoga-Bergslagen till Värmland i flera etapper. Några kom redan i början av 1600-talet till de södra socknarna kring Vänern. Andra kom under 1620-talet till södra Fryksdalen, dåvarande Sunne och Gräsmark socknar. Medan vissa bosatte sig i Färnebo dåvarande socken runt Rämmensjöarna. En stor våg flyttade in i början av 1640-talet till Fryksände dåvarande socken. Några av de sista 1600-talshemmanen togs upp i norra Värmland, bl.a. i Dalby (Aspberget) och Norra Ny (Näsberget) dåvarande socknar. 

Även Ekshärad har ett antal finnhemman. Bland de äldsta kan nämnas Nain som togs upp i mitten av 1630-talet. Brunnberg och Laggåsen togs upp vid mitten av 1640-talet. Solberg köptes av finnar 1645. 

Flyttningen gick sedan vidare mot gränstrakterna och en god del in i Norge, där en skogsfinsk befolkning fanns i varje fall under 1640-talet........ 

Det finns också några bra institutioner som visar skogsfinnarna olika kulturella yttringar, bl.a. Torsby finnkulturcentrum..... 
Källa Anbytarforum, Jan-Erik Björk

I boken Hedåsen i Sunne socken förr och nu; en skildring om en finnby som blev ödeby kan man läsa bl.a. .......Efter att först ha sökt sin bosättning i länets sydligare delar nådde finnarna till Jösse härad och Fryksdalen runt 1620-talet. De tidigaste finska byggarna i Sunne socken nämns redan år 1620, Mickel Larsson Parkkoinen i Jangshöjden och Jöran Finne i Hedåsen, vilkas torp skattlägges till 1/8 skattehemman efter de sex frihetsårens utgång. Denna finska bebyggelse i Sunne sockens nordöstra del utökas senare genom ett tredje finskt torp längre norrut, vid Lövåsen invid gränsen mot Lysviks socken. Detta torp upptogs av Påvel Olufsson Suhoinen på 1640-talet och skattlades till ett 1/8 skattehemman år 1661. Tillsammans kom dessa tre hemman att anses som särpräglad finnbygd som fortlevde i avskildhet under lång tid framöver.
Källa: Anbytarforum.

Hänt i Jangshöjden enligt:
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist

Denne Mickel kan vara Kerstin Ekdahls 10:e generations ana på hennes fars sida. Hennes farfars,farfars, farfars, morfars,farfar.
Under slutet av 1500-talet bosatte sig svedjebrukande skogsfinnar med savolaxiskt ursprung i barrskogsområdena i Sverige och Norge. Tusentals norrmän och svenskar är ättlingar till dessa skogsfinnar. Än idag finns spår kvar av den skogsfinska kulturen.

Copyright Lars Ekdahl © 2004-


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 11 oktober 2012 med Legacy 7.5 från Millennia och uppdaterad den 12 april 2016