Sven Arnesson
(-)
Marit Svensdotter
(-)
Anders Swensson
(-)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn::
Elin Larsdotter

Anders Swensson

  • Äktenskap: Elin Larsdotter
bild

Ur dombok Kållans härad 5 mars 1672: " Anders Swenson i Wärnamo klagade till Marit Andersdotter i Skattegården-- att hon hawer skällt honom för rovtjuv, Marit svarade att hans hustru Elin Larsdotter i Wernamo skällt henne att hon stulit ski och krakar ifrån dem ty hon svarade;- kanske när du huar till så haver du rovdjur hemma hos dig själv--, tillwijtandes dher mot Elin att hon hafer utspritt ett tal om hennes fader Anders Larsson, som skulle han hava stuckit elden på bålet, dherpå ett qwinfolk brändes, som förgiorde sig uthi hans hus. Dehrom Anders Nilsson i Trölle, således berättade, att han var uthi Anders Svenssons stuga uthi förleden julehelg, då sade han åt hustrun Elin;-- dhe säia att Anders Larsson stach eldh på båhlet (..?) hafwua i hört dhet? ja, sade hon , "fuller hafuer iag hördt dhet säias". Men då rätten frågade dem efter bevis på deras tilljagelser kunde ingendera parten något prodecera, utan befanns vara retlösa och ogrundade skvaller kvinnfolk emellan, därför de sakfällas att plita vardera 3 mynt silver till sockenkyrkan och var vid 40 mk smt förbjudna att oftare yrka.
Källa: Tage Petrusson
Anders var kyrkvärd i Otterstads socken. Vintern 1683/84 måste han varit illa däran ty i kyrkoräkenskaperna för Otterstad 1684 står: "Anders Swensson måste han varit illa däran ty i kyrkoräkenskaperna för Otterstad 1684 står: " Anders Swensson i Wärnamo gifwit till kyrkan efter sin sjukdom den 25 januari 1684--1dlsr

Anders gifte sig med Elin Larsdotter, dotter Kirstin.

Anders Swensson är min, Lars Ekdahls, 9:e generations ana på min fars sida, dvs min farfars morfars mormors mormors far


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan uppdaterades den 9 oktober år 2009