pil pil pil
Kyrkoherde i Persnäs Erik Gustaf Hoflund
(1771-1841)
Christina Catharina Fornander
(1781-1831)
Kanslivaktmästare Daniel Magnus Hanström
(1777-1836)
Catharina Elisabeth Hempel
(1779-1869)
Kyrkoherde i Kastlösa Carl August Hoflund
(1818-1869)
Amalia Dorethea Hanström
(1815-1900)
Kontraktsprost Otto Rudolf Hoflund
Kontraktsprost Otto Rudolf Hoflund
(1852-1925)

 

Familjekopplingar

Äkta hälfter/Barn:
Blenda, Lydia, Emma, Gabriella Ringberg

Kontraktsprost Otto Rudolf Hoflund
  • Född: 11 September 1852, Segerstad, Mörbylånga kommun, Kalmar län
  • Äktsk/Relation: Blenda, Lydia, Emma, Gabriella Ringberg den 17 September 1886 i Dörby, Kalmar kommun, Kalmar län,
  • Död: 7 Mars 1925, Kalmar, Kalmar kommun , Kalmar län vid 72 års ålder
bild

Stud. i Lund 1876. Prästvigdes i Kalmar 1880. Andre kommunister. i Kalmar 1882. Kyrkoherde i Vissefjärda 1906, i Ljungby 1914. kontraktsprost i Södra Möre kontrakt 1912. LNO 1918.

H. är en av de vackraste herdebilderna från Kalmarstiftets slutskede. Uppvuxen i ett fromt prästhem, där en kärleksfull sammanhållning rådde mellan föräldrar och syskon, men där ekonomien icke tillät att sönerna kommo in i läroverket, fick H. jämte den yngre brodern sin första undervisning i Arby prästgård av sonen i huset Oskar Runbäck och kom först 1868 in i Kalmar läroverks femte klass. Ursprungligen hade H. tänkt sig lärarens kall, men så dog fadern 1869, och tankarna på magistergraden måste skrinläggas......

Utsikterna att få fortsätta studierna vid universitetet voro också små, men genom förmedling av rektor Törnbladh fick H. ett vikariat vid pedagogiken i Borgholm, där han också, då staden ännu saknade präst, fick ombesörja gudstjänsterna. Hösten 1875 skulle han på sitt förvärvade kapital resa till Lund, men blev istället sjuk, och nu måste han för alltid begrava sina tankar på magistergraden.

"Jag blev, - det är H:s egna ord- motad in på prästbanan". Men detta betyder icke att han var främmande för andligt liv. Redan vid sitt fjortonde år hade han börjat att söka gud, var hans bekännelse på dödsbädden - utan hans tankar gingo vid denna tid i frikyrklig riktning. I Lund var studentlivet icke sådant han tänkt sig och det andliga livet överhuvud stämde ej med ideal H. gjort sig.

Under umgänget med fromma kamrater och under ledning av de framstående lärare, som den teologiska fakulteten vid denna tid förfogade över, fick G. en annan syn på kyrkan och stadgades till den helgjutna och harmoniska personlighet, som han sedan alltid förblev med en fast kyrklig hållning utan att dock någonsin bli en benhård dogmatiker. Dessa drag ur H:s barndoms- och ungdomshistoria med dess brytningar och kriser hade en avgörande betydelse för hans kommande liv och verksamhet.

Efter prästvigningen och några års missiv kom H. till Kalmar. Här samlade han, liksom sedan i Hörby, Vissefjärda och Ljungby, genom sina innerliga och djupt gående samt grundligt förberedda predikningar talrika åhörare under sin predikstol. Särskilt uppskattad blev han som konfirmationslärare på grund av sitt milda ungdomsfriska väsen
Källa: Kalmar stift Herdaminne 3:48
 Vissefjärda
Med skarpt och finmejslade drag, med böljande lockars svall, fagrast kanske när åren hunnit fälla sin snö över dem, med en blick vittnande på samma gång om tankens klarhet och hjärtats godhet, enkel och anspråkslös, men därför ej mindre värdig och vördnadsbjudande i allt sitt uppträdande - sådan gick Rudolf Hoflund bland oss, sådan tedde han sig för alla med vilka han under en arbetsdag kom i beröring.......

Så har far beskrivit honom, den älsklige Rudolf Hoflund......

Det bästa som kan sägas om en människa, kunde sägas om honom, han var en ödmjuk kristen. Han predikade Guds ord rent, men även klart. Formen fick vara en bisak. Sanningen sökte han och sanningen ville han ge. Även i den meningen, att vad han förkunnade skulle av honom själv upplevas som sanning Många bevis har även lämnats på hur allvarligt Hoflund fattade sin uppgift som själasörjare. Allt hos honom var ju också ägnat att väcka förtroende. Bedrövade och försagda fick därför mod att bära fram sina sorger. "Det var en tröst" har det sagts, "redan att höra denna röst".

Det blev alltid en högtidsstund när ämbetsbröderna samlades kring sin prost. Det är åter fars ord. Hoflund blev liksom alltid av sig själv medelpunkten.....

Ja han var i sanningen en ungdomens vän. Som konfirmationslärare var han särskilt värderad. Vid de nu ofta förekommande "konfirmationsträffarna" har det bekräftats från många håll. Få kunde som han vinna de ungas förtroende och uppmärksamhet.....

Han trivdes även förunderligt väl bland de allra yngsta. Själv har jag många erfarenheter av detta. Hur roligt var det inte att hälsa på i Ljungby prästgård. Vilken tid han ägnade oss barn! Hur han i det oändliga hittade på nya roliga och intressanta lekar och tankeexperiment.......

Kort blev Rudolf Hoflunds tid i Vissefjärda. Endast åtta år. Hans hälsa började vackla under den tunga arbetsbördan. Han sökte och erhöll tjänsten i Ljungby pastorat och flyttade dit 1915.

Det är alltså från Ljungbytiden jag har mina personliga minnen av farbror Rudolf. Soliga, ljusa minnen...
Citat ur boken "I Dackebygd", en bok om Vissefjärda, årg. 1963, utgiven av Vissefjärda hembygdsförening, artikeln "Fyra prästporträtt" av Britta Thörn
 Vissefjärda
Rudolf gifte sig med Blenda, Lydia, Emma, Gabriella Ringberg, dotter till  Herman Theophilus Ringberg och Lydia Euphrosyne Engström, den 17 September 1886 i Dörby. (Blenda, Lydia, Emma, Gabriella Ringberg föddes den 27 Juli 1864 i Ljungby och dog den 26 December 1921 i Kalmar.

Rudolf Otto Hoflund är Åsa Lagers mormors mosters make. Hans anor, som här också redovisas, har ingen släktskap med hennes släktgren.

Rudolf Otto Hoflund var Ivar Kreugers pappas        sexmänning

Copyright Lars Ekdahl © 2004-


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 14 januari 2007 med Legacy 6.0 från Millenniaoch uppdaterad den 15 februari år 2012