Teckning från 1918 av Borgholms prästgård

Klas Johan Hellgren var kyrkoherde i Borgholm 1891.
När han bortgick efter en 32-årig tjänstetid i församlingen, kändes förlusten starkt
Källa: Kalmar stifts herdaminne sid 160-161

Borgholms prästgård 1918
Teckning av dottern Elin Hellgren

Så här ser prästgården ut i oktober år 2008

Borgholms prästgård
Foto. Åsa Lager

Tillbaka