Ingegerd Edén

1965 arbetade Ingegerd Edén på Drottninghuset vid Johannes plan i Stockholm som föreståndarinna. En stiftelse som under närmare tre sekler upplevt de mest skiftande öden - från fattighus till hem för äldre damer.

I femina nr: 32 7 augusti år 1955 kan man läsa.....Å detta hospital intagas ålderstigna, sjukliga och av torftighet stadda Enkor och Döttrar efter Civile och Militaire Embets- och Tjenstemen, Prester, Borgare samt sådane Hof-Betjente, hvilka icke burit Livreé , till det antal, som å Inrättningen kan inrymmas, och af dess tillgångar nödtorfteligen försörjas.
Ovanstående är en Kungl. Maj:ts förordning av år 1842 och bygger på en resolution från år 1721, då då det gällde att upprätthålla ståndsmässigheten i den stiftelse som ända inpå frihetstiden benämndes Sankt Johannes hospital, men senare fick det namn den fortfarande bär, nämligen Drottninghuset.... - Annars har kvinnor från hela landet rätt att söka sig hit, berättar Margit Qvarnström, föreståndarinna i huset vid Johannesplan(Ingegerd Edén efterträdde henne senare som föreståndarinna)Men, men , men, ...hon kommer också med ett förbehåll: trehundra damer mellan 60 och 70 år har fått avslag på sin ansökan bara under de tre senaste åren. Drottninghuset utgör inget undantag från regeln om köbildning, även om styrelsen tar viss hänsyn till de sökandes bostadsförhållanden och ekonomi.....

Drottninghuset

Gården med sin stora gräsplan var en oas mitt i Stockholm. Här är den gamla flygeln, med Johannes kyrkan som skjuter upp med sin spira över takåsen

<-- Tillbaka