Igelhöjden

-EN BORTGLÖMD BY

I östra delen av Filipstads kommun, i närheten av Älvsjöhyttan,ligger den vackra, natursköna, gamla finnmarksbyn Igelhöjden. Byn byggdes upp på 1600-talet av svedjefinnar. Byn är geologiskt och botaniskt intressant eftersom den ligger uppe på de åsar som bildats efter senaste istiden samt har en artrik flora. Byn bestod av ett tiotal torp, en skola samt en fattigstuga.

Vid sekelskiftet bodde här ca 75 personer. Den sist boende, Johan Herou lämnade byn 1947. Därefter ödelades byn. Idag finns två sönderfallande torp kvar, i övrigt bara ruiner. Vi (elever i åk 9 samt lärare vid Stålvallaskolan) har iordningställt en vandringsled genom byn där de olika torpen finns utmärkta. Leden är ca 5 km lång. För dem som vill besöka Igelhöjden och gå leden finns möjligheter till övernattning i Älvsjöhyttans lägerskola. Taket har rasat in på nästan alla hus, men åkrarna och ängarna är förvånansvärt öppna, vilket kan ge en aning om vilken vacker by Igelhöjden en gång måste ha varit.

Ytterligare information kan fås hos: Gåsborns Hembygdsförening samt Stålvallaskolan, Lesjöfors. Copyright Leif Olsson