Anor till släkterna Björkstedt - Ekdahl - Edén - Fagrell - Göthlin - Hallgren - Lager - Laving- Nilsson - Olsson - Ringberg - Skog - Skogqvist - Söderlund m.m.

Namnlistan är ersatt /replaced by

Hemsidan uppdaterad den 14 mars år 2010