Forts citat ur artikeln ; C. H. Ringberg och 1800-talsväckelsen på Öland av Nils Sjöstrand
sid 2 av 4
Nu förstod jag att prosten Ringberg måste ha varit en ovanlig prästman eftersom hans minne ännu levde, älskat och vördat, mer än hundra år efter hans död. När jag sedan frågade min förman, den gode och blide komminister Johan Hultskog om vem prosten Ringberg egentligen var, och vad han betytt, såg jag hur han gladdes över att få berätta om sin företrädare. Han gav mig också anvisning på litteratur om Ringberg och den sellergrenska väckelsen på Öland.

Ringberg föddes i Kalmar 1792. Modern dog strax efter sonens födelse. Fadern som var karduansmakare gifte om sig men dog också han då sonen endast var 8 år gammal, Styvmodern var en from och god kvinna, men hemmet var fattigt. Redan under studietiden i Kalmar fick den studiebegåvade pojken kämpa med ekonomiska svårigheter. 1811 inskrevs han som student i Uppsala. Flera gånger fick han avbryta sina studier för att försörja sig som informator och tjäna lite till sina studier.1814 avlade han sin examen med goda betyg och prästvigdes följande år i Kalmar. Under sina tre första prästår gjorde Ringberg sig känd som en glad och trevlig sällskaps-människa, som med sitt stiliga utseende och sin vackra sångröst gjorde sig omtyckt vart han kom. 1818 blev Ringberg adjunkt i Madesjö. Här verkade i grannförsam-lingen den vida kände väckelseprästen P. L. Sellergren, som efter en djupgående andlig kris blev en av brinnande nitälskan för människors frälsning buren själasörjare. Här i Madesjö kom Ringberg i kontakt med den sellergrenska väckelsen, vilket blev av livsavgörande betydelse för honom.

Det berättas att en lördagskväll, då Ringberg var på väg hem från ett kalas, möter han vid en grind intill avtagsvägen till prästgården en äldre kvinna, som säger till honom: "Jaså, är det så pastorn har förberett sig till Guds ord i morgon". Hon fortsätter sedan med att berätta om hur eländigt det på många håll stod till med prästernas livsföring. Ringberg blir svarslös. Han skyndar hem, skriver sin predikan och predikar nästa dag som vanligt. Men efter predikan skyndar han sig att söka upp kvinnan för att få ett samtal med henne. Ödmjukt och allvarligt säger hon honom att prästen måste själv ha upplevt det han förkunnar för andra, och att det i varje predikan måste finnas något som uppmuntrar till tro och kärlek. Ringberg bekänner nu iför kvinnan sina själskval och sin oro och hon ger honom rådet att uppsöka Sellergren i Hälleberga. Ringberg följer rådet och därmed börjar en ny period i hans liv. Den innerliga vänskap som nu knöts mellan de båda prästmännen kom att vara livet ur. Vad Sellergren betydde för honom har Ringberg själv skildrat så: "När jag som en förlorad son beslöt att åter-vända till min öfvergifne fader, hade jag troligen icke kommit därhän, om inge den gode Guden hade utsett åt mig den ädle vännen, som med kärlekens tårar och ömhenens famn mottog mig, uppmuntrade mig och tröstade mig".

Previuos page     Sidan 1     Sidan 3 Next Page
Copyright Nils Sjöstrand © 1960-

Hem